Afkoopsom

Met de term “afkoopsom” bedoelen we het deel van de ontslagvergoeding dat de transitievergoeding te boven gaat.

Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Veel ontslagen komen met wederzijds goedvinden tot stand. In de vaststellingsovereenkomst worden de tussen de werknemer en werkgever gemaakte afspraken over de voorwaarden waaronder het ontslag plaatsvindt vastgelegd. Met een vaststellingsovereenkomst koopt de werkgever als het ware zijn risico’s af. Hij hoeft het ontslag niet vooraf te laten toetsen door UWV of de Kantonrechter.

Hoogte van de afkoopsom

Hiervoor gelden geen specifieke regels. De hoogte van de afkoopsom staat ter vrije onderhandeling van werkgever en werknemer. Het zal niet vaak voorkomen dat een werknemer genoegen neemt met alleen de wettelijke transitievergoeding.

TIPS

 • Laat een vaststellingsovereenkomst altijd eerst beoordelen en uitonderhandelen door een specialist. Wij kunnen dit voor je doen.
 • Heb je al een vaststellingsovereenkomst ondertekend en wil je daarop terug komen, dan zul je snel actie moeten ondernemen in verband met de wettelijke vervaltermijnen.
 • Neem contact op als je vragen hebt over dit onderwerp.
Ik wil contact

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:
 • € 1,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik ben werkgever en zoek juridische begeleiding

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin