Moet ik loon inleveren vanwege de coronacrisis?

12 mei 2020

Nee, als werknemer ben je niet verplicht om in te stemmen met een verlaging van je loon, ook niet nu veel bedrijven kampen met financiële problemen als gevolg van de coronacrisis. Ook kan je werkgever niet eenzijdig je loon verlagen. Dat zit zo.

Loon als belangrijkste arbeidsvoorwaarde

Juridisch vormt het loon de tegenprestatie van je werkgever voor de door jouw verrichte arbeid. Het loon is met jou overeengekomen en daarmee de belangrijkste arbeidsvoorwaarde in je arbeidsovereenkomst. Je werkgever kan het loon niet eenzijdig in jouw nadeel wijzigen. Wel zou hij je, vanwege de corona situatie, kunnen vragen in te stemmen met het inleveren van een deel van je loon. Maar ook als hij dat doet, ben je niet verplicht die instemming te geven.

Coronacrisis is geen uitzondering

De huidige coronacrisis heeft tot gevolg dat veel werkgevers in de financiële problemen geraken. Dan is het niet heel gek dat werkgevers toch nadenken over de mogelijkheid van een loonoffer. Bijvoorbeeld als de verwachting gerechtvaardigd is dat men binnen een te overziene termijn weer uit de problemen is en het personeel dan weer hard nodig is om verder te kunnen draaien met het bedrijf. Het alternatief van een faillissement of reorganisatie, waarbij een (groot) deel van het personeel moet worden ontslagen, is dan minder aantrekkelijk voor het bedrijf. Voor individuele werknemers is het zaak te onthouden dat jouw instemming vooraf voorwaarde is om je loon te verlagen. Ook in deze bijzondere tijden van corona en ook als bijvoorbeeld de ondernemingsraad (or) het eens is met een collectief loonoffer. De ondernemingsraad gaat namelijk niet over arbeidsvoorwaarden het loon van werknemers.

Vakbonden en CAO’s

Anders dan ondernemingsraden kunnen vakbonden cao’s met werkgevers afsluiten. Cao’s bevatten afspraken over arbeidsvoorwaarden en het loon, die doorwerken in individuele arbeidsovereenkomsten. In theorie is het mogelijk dat vakbonden in de cao een lager loon afspreken, waaraan werknemers automatisch gebonden zijn. Het spreekt voor zich dat vakbonden niet staan te springen om in te stemmen met een loonoffer. Tot op heden is dat ook nog niet gebeurd. Misschien dat deze corona tijd de bonden op andere gedachten brengen. Een aantal jaren geleden hoefden de werknemers van V&D in ieder geval geen loon in te leveren. En dat liep niet goed af voor het bedrijf, zoals we inmiddels weten.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt over dit onderwerp. Check onze diensten als we je direct verder moeten helpen. Bijvoorbeeld met het beoordelen van je vaststellingsovereenkomst.