Vakantiedagen na einde slapend dienstverband

3 feb 2020

Als een (slapend) dienstverband wordt beëindigd, bijvoorbeeld door middel van een vaststellingsovereenkomst, dan moet de werkgever de niet genoten vakantiedagen uitbetalen. De wettelijke (of minimum)vakantieaanspraak (4 weken per kalenderjaar) vervalt normaal gesproken als de werknemer die niet voor 1 juli van het daaropvolgende jaar heeft opgenomen. Geldt dat ook als de werknemer ziek is (geweest)?

Vakantiedagen vervallen niet

Er is een wettelijke uitzondering voor het vervallen van vakantiedagen, namelijk als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de vakantiedagen op te nemen. Hierbij valt met name te denken aan de situatie dat de werknemer tijdens zijn ziekte niet heeft kunnen re-integreren en dus helemaal niet of nauwelijks heeft kunnen werken. De gedachte is dat je in zo’n geval ook geen vakantie kunt opnemen. Uit de rechtspraak volgt verder dat een werkgever in zo’n geval de werknemer op nauwkeurige wijze en op tijd moet informeren over zijn vakantierechten, zodat de werknemer daar nog gebruik van kan maken. Doet de werkgever dat niet, of is helemaal geen sprake (geweest) van re-integratie dan vervallen de vakantiedagen dus niet en blijven ze gewoon staan na 1 juli.

Anders bij bovenwettelijke vakantiedagen

Veruit de meeste werknemers hebben ook recht op bovenwettelijke vakantiedagen (meestal 4 of 5 per jaar, bij een fulltime dienstverband). Deze vakantieaanspraak vervalt niet na 6 maanden. Deze aanspraken kennen een verjaringstermijn van 5 jaar.

Afschrijven  vakantiedagen

Werkgevers zijn verplicht een correcte vakantiedagenadministratie bij te houden. Als de werknemer vakantiedagen wil opnemen moet de werkgever deze afschrijven van de dagen die het eerste komen te vervallen. Dat betekent dat bijvoorbeeld in 2019 opgebouwde wettelijke vakantiedagen in 2020 eerst moeten worden afgeschreven, voordat de bovenwettelijke dagen uit 2018 aan de beurt komen. Dat betekent dat in de praktijk vakantiedagen bijna nooit komen te vervallen. Bij ontslag in een slapend dienstverband moet de werkgever veelal een bak vakantiedagen uitbetalen.

Advies bij ontslag

Vraag je werkgever altijd eerst om inzage in de vakantiedagen administratie. Controleer of deze klopt. Vergoedingen wegens wel opgebouwde niet genoten vakantiedagen bij ontslag lopen vaak in de duizenden euro’s, zeker wanneer sprake is geweest van een slapend dienstverband, een dienstverband dus waarbij de werknemer ziek is en niet langer aan het werk is bij zijn werkgever.