WWZ wijzigingen 1 juli 2014 uitgesteld

5 jun 2014

Bij gelegenheid van de behandeling in de Eerste Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd de met ingang van 1 juli aanstaande beoogde wijzigingen van het ontslagrecht (onderdeel van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid, WWZ) uit te stellen. Het gaat daarbij om de aanzegtermijn, de proeftijd en het concurrentiebeding.

Naar het zich nu laat aanzien zullen de wijzigingen pas per 1 januari 2015 ingaan.