Ontslag bij zwanger­schap en daarna
Home 9 Arbeids­ongeschiktheid 9 Ontslag bij zwanger­schap en daarna

Tijdens de periode van zwangerschap en tot zes weken na het bevallingsverlof mag een werkneemster niet ontslagen worden. Zelfs als de werkgever over toestemming van UWV zou beschikken om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, mag hij dit niet doen. Er is sprake van een opzegverbod. Werkneemsters kunnen de kantonrechter verzoeken de opzegging te vernietigen. Daarbij moeten zij wel rekening houden met de vervaltermijn van twee maanden na de opzegging.

Tijdens de periode van verlof compenseert UWV de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Na terugkeer uit haar verlof heeft de werkneemster recht op hervatting in het eigen werk.