Ontslag bij zwangerschap en daarna

Tijdens de periode van zwangerschap en tot zes weken na het bevallingsverlof mag een werkneemster niet ontslagen worden. Zelfs als de werkgever over toestemming van UWV zou beschikken om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, mag hij dit niet doen. Er is sprake van een opzegverbod. Werkneemsters kunnen de kantonrechter verzoeken de opzegging te vernietigen. Daarbij moeten zij wel rekening houden met de vervaltermijn van twee maanden na de opzegging.

Tijdens de periode van verlof compenseert UWV de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Na terugkeer uit haar verlof heeft de werkneemster recht op hervatting in het eigen werk.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin