Herplaatsing: vacatures en ander structureel werk

Een werkgever zal een vacature voor een passende functie aan zijn boventallige medewerker moeten aanbieden op grond van de herplaatsingsinspanningsverplichting. Hetzelfde geldt voor vacatures die mogelijk zullen ontstaan tijdens de herplaatsingstermijn. Maar soms gaat deze verplichting nog verder, namelijk in het geval passende functies worden bezet door de volgende categorieën van werknemers, terwijl het werk dat zij verrichten (toch) structureel van aard is.

 • werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die afloopt binnen de herplaatsingstermijn
 • werknemers met een nulurencontract, uitzendcontract of die gedetacheerd zijn
 • werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
 • zzp’ers, behalve als de werkgever duidelijk kan maken dat het voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is om deze werkzaamheden door zzp’ers te laten verrichten

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin