Herplaats­ing: vacatures en ander structureel werk
Home 9 Bedrijfs­economisch ontslag 9 Herplaats­ing: vacatures en ander structureel werk

Een werkgever zal een vacature voor een passende functie aan zijn boventallige medewerker moeten aanbieden op grond van de herplaatsingsinspanningsverplichting. Hetzelfde geldt voor vacatures die mogelijk zullen ontstaan tijdens de herplaatsingstermijn. Maar soms gaat deze verplichting nog verder, namelijk in het geval passende functies worden bezet door de volgende categorieën van werknemers, terwijl het werk dat zij verrichten (toch) structureel van aard is.

  • werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die afloopt binnen de herplaatsingstermijn
  • werknemers met een nulurencontract, uitzendcontract of die gedetacheerd zijn
  • werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
  • zzp’ers, behalve als de werkgever duidelijk kan maken dat het voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is om deze werkzaamheden door zzp’ers te laten verrichten