Disfunc­tioneren: tijdig in kennis stellen
Home 9 Disfunc­tioneren 9 Disfunc­tioneren: tijdig in kennis stellen

Met tijdig in kennis stellen bedoelen we dat de werkgever wel duidelijk aan zijn werknemer moet maken wat er concreet niet goed gaat in het functioneren. In de praktijk zien we heel vaak dat dit niet of halfslachtig gebeurt. Soms vinden werkgevers het lastig om de confrontatie aan te gaan. Of ze hebben er moeite mee om verbeterpunten duidelijk te verwoorden. Met vaag taalgebruik als gevolg. Ook veel voorkomend: de beoordeling luidt “voldoende”,  terwijl de werkgever eigenlijk “onvoldoende” zou hebben bedoeld. Deze situaties vinden geen genade (voor de werkgever dan) in de ogen van rechters.

Duidelijkheid

Kortom, werkgevers moeten duidelijk zijn en geen (mogelijk) misverstand laten bestaan over hoe tevreden of ontevreden zij over hun werknemers zijn. Duidelijk moet zijn dat de werknemer tekort schiet en waarin. Ook als een verbetertraject wordt afgesproken, moet voor de werknemer duidelijk zijn dat en vanaf wanneer dit gebeurt. Deze verplichtingen volgen allemaal niet een op een en met zoveel woorden uit wetteksten, maar het zijn wel normen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld.