Herplaatsen: Echt inspannen
Home 9 Disfunc­tioneren 9 Herplaatsen: Echt inspannen

De herplaatsingsverplichting is een inspanningsverplichting, niet een resultaatsverplichting. Dit betekent dat de werkgever moet kunnen laten zien dat hij zich voldoende ingespannen heeft om de werknemer te herplaatsen. 

Actief en serieus

In een ontslagprocedure zal de werkgever moeten kunnen laten zien dat hij een actieve rol heeft gespeeld. Dat hij initiatief heeft genomen, geprobeerd heeft bijvoorbeeld interne (binnen zijn bedrijf levende bezwaren) tegen herplaatsing weg te nemen en dat hij gekeken heeft naar mogelijkheden binnen het concern (als er sprake is van een concern).

De werkgever zal minimaal een gesprek met de werknemer gehad moeten hebben over de mogelijkheid of onmogelijkheid tot herplaatsing.

Het enkele verwijzen naar een lijst of intranet pagina met vacatures binnen het bedrijf is niet voldoende.

Documenteren proces

Voor de werkgever is het zinvol het proces van herplaatsen te documenteren. Welke gesprekken heeft hij gevoerd? Welke mogelijkheden heeft hij verkend? Wat wilde de werknemer op enig moment wel en niet? Aan de hand van alle omstandigheden zal UWV of de kantonrechter in een ontslagprocedure moeten bepalen of de werkgever voldoende heeft gedaan om de werknemer te herplaatsen of niet. 

Onvoldoende ingespannen tot herplaatsing?

Bij een onvoldoende inspanning van de werknemer om hem te herplaatsen binnen de organisatie zal UWV geen toestemming tot het ontslag verlenen en de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden, indien de werkgever daar om vraagt.