Wat als je het niet eens bent met een beoordeling?

In principe hebben werkgevers het recht om hun werknemers te beoordelen. Ook als de werknemer het er niet mee eens is, blijft de beoordeling overeind. Dat kan alleen anders komen te liggen, als iedere onderbouwing van de beoordeling ontbreekt, of de beoordeling onzorgvuldig heeft plaatsgevonden. Daarom kan het voor werknemers zinvol zijn te protesteren tegen een negatieve beoordeling. Als je je protest schriftelijk doet, dan kun je later aan de rechter laten zien dat je het niet eens was met de negatieve beoordeling. Het is dan weer aan de werkgever om te laten zien wat hij met het protest heeft gedaan.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin