Uitbetalen van bonus, provisie en dertiende maand

Geregeld hebben werknemers naast hun gewone loon en vakantiegeld nog recht op andere uitkeringen. Het kan dan gaan om een dertiende maand, een tantième, een bonus, provisie, of eindejaarsuitkering. Juridisch is het relevant om eerst na te gaan of de uitkering “vast” is. Dat wil zeggen dat de werknemer deze elk jaar ontvangt en dat het ontvangen niet afhankelijk is gesteld van een andere voorwaarde, bijvoorbeeld het bedrijfsresultaat.

Dertiende maand

Een dertiende maand of eindejaarsuitkering is meestal een vast gegeven. De werknemer krijgt deze elk jaar, alleen omdat het jaar (bijna) verstreken is. In de meeste gevallen heeft de werknemer bij een eerdere ontslagdatum recht op een deel van deze uitkering, namelijk naar rato van de verstreken diensttijd sinds de laatste uitkering, of periode waarover is uitgekeerd.

Provisies en bonussen

Provisies en bonussen zijn meestal niet vast, maar juist afhankelijk van resultaten (targets). Bij een ontslag en het maken van de bijbehorende beëindigingsafspraken zijn deze looncomponenten vaak onderwerp van discussie. Gekeken zal dan moeten worden hoe de bonusafspraak destijds is gemaakt, wat daarover op papier is gezet en hoe de afspraken zijn uitgevoerd en wat de werknemer mocht verwachten met betrekking tot de bonusafspraak.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-