Uitbetalen van bonus, provisie en dertiende maand
Home 9 Eindafreke­ning dienstver­band 9 Uitbetalen van bonus, provisie en dertiende maand

Geregeld hebben werknemers naast hun gewone loon en vakantiegeld nog recht op andere uitkeringen. Het kan dan gaan om een dertiende maand, een tantième, een bonus, provisie, of eindejaarsuitkering. Juridisch is het relevant om eerst na te gaan of de uitkering “vast” is. Dat wil zeggen dat de werknemer deze elk jaar ontvangt en dat het ontvangen niet afhankelijk is gesteld van een andere voorwaarde, bijvoorbeeld het bedrijfsresultaat.

Dertiende maand

Een dertiende maand of eindejaarsuitkering is meestal een vast gegeven. De werknemer krijgt deze elk jaar, alleen omdat het jaar (bijna) verstreken is. In de meeste gevallen heeft de werknemer bij een eerdere ontslagdatum recht op een deel van deze uitkering, namelijk naar rato van de verstreken diensttijd sinds de laatste uitkering, of periode waarover is uitgekeerd.

Provisies en bonussen

Provisies en bonussen zijn meestal niet vast, maar juist afhankelijk van resultaten (targets). Bij een ontslag en het maken van de bijbehorende beëindigingsafspraken zijn deze looncomponenten vaak onderwerp van discussie. Gekeken zal dan moeten worden hoe de bonusafspraak destijds is gemaakt, wat daarover op papier is gezet en hoe de afspraken zijn uitgevoerd en wat de werknemer mocht verwachten met betrekking tot de bonusafspraak.