Is er niets tegen een proeftijd­ontslag door de werkgever te onderne­men?
Home 9 Ontslag in de proeftijd 9 Is er niets tegen een proeftijd­ontslag door de werkgever te onderne­men?

Meestal is er niets tegen een ontslag in de proeftijd door de werkgever te ondernemen. Als tenminste aan de regels rondom een geldig overeengekomen proeftijdbeding is voldaan. Het gaat om een proefperiode en de werkgever mag gewoon met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hij hoeft vooraf geen toestemming voor het ontslag aan UWV te vragen, of de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. Ook mag hij opzeggen gedurende de proeftijd als sprake is van een opzegverbod, bijvoorbeeld in het geval de werknemer ziek is geworden.

Uitzondering

Als de werkgever echter opzegt tijdens de proeftijd, omdat de werknemer ziek is of zwanger is dan zal sprake zijn van discriminatie. Een dergelijke opzegging kan vernietigd worden door de kantonrechter op het verzoek van de werknemer. Ook kan de werknemer proberen de billijke vergoeding te vorderen, omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.