Is er niets tegen een proeftijdontslag door de werkgever te ondernemen?

Meestal is er niets tegen een ontslag in de proeftijd door de werkgever te ondernemen. Als tenminste aan de regels rondom een geldig overeengekomen proeftijdbeding is voldaan. Het gaat om een proefperiode en de werkgever mag gewoon met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hij hoeft vooraf geen toestemming voor het ontslag aan UWV te vragen, of de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. Ook mag hij opzeggen gedurende de proeftijd als sprake is van een opzegverbod, bijvoorbeeld in het geval de werknemer ziek is geworden.

Uitzondering

Als de werkgever echter opzegt tijdens de proeftijd, omdat de werknemer ziek is of zwanger is dan zal sprake zijn van discriminatie. Een dergelijke opzegging kan vernietigd worden door de kantonrechter op het verzoek van de werknemer. Ook kan de werknemer proberen de billijke vergoeding te vorderen, omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin