Opzeggen tijdens de proeftijd
Home 9 Ontslag in de proeftijd 9 Opzeggen tijdens de proeftijd

Werkgever en werknemer kunnen tijdens de proeftijd met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen. In zo’n geval hoeft dus geen opzegtermijn in acht te worden genomen. De arbeidsovereenkomst eindigt onmiddellijk. Hoewel een opzegging niet schriftelijk hoeft volgens de wet, is het toch verstandig dat wel te doen. De opzeggende partij moet zonodig kunnen bewijzen dat de andere partij op tijd van de opzegging kennis heeft genomen.

De werkgever is verplicht de reden van opzegging tijdens de proeftijd schriftelijk op te geven, nadat de werknemer hierom heeft gevraagd. Vraagt de werknemer er niet om dan hoeft de werkgever dus geen reden op te geven.

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd heeft opgezegd heeft de werknemer in principe gewoon recht op een (zij het bescheiden) transitievergoeding.