Opzeggen tijdens de proeftijd

Werkgever en werknemer kunnen tijdens de proeftijd met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen. In zo’n geval hoeft dus geen opzegtermijn in acht te worden genomen. De arbeidsovereenkomst eindigt onmiddellijk. Hoewel een opzegging niet schriftelijk hoeft volgens de wet, is het toch verstandig dat wel te doen. De opzeggende partij moet zonodig kunnen bewijzen dat de andere partij op tijd van de opzegging kennis heeft genomen.

De werkgever is verplicht de reden van opzegging tijdens de proeftijd schriftelijk op te geven, nadat de werknemer hierom heeft gevraagd. Vraagt de werknemer er niet om dan hoeft de werkgever dus geen reden op te geven.

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd heeft opgezegd heeft de werknemer in principe gewoon recht op een (zij het bescheiden) transitievergoeding.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin