Ontslagvergoeding en transitievergoeding

Wanneer je recht hebt op de transitievergoeding en hoe hoog die is, is in de wet geregeld. Daarnaast kent de wet de billijke vergoeding als aanvullende ontslagvergoeding, bij ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is de ontslagvergoeding een onderhandelingsresultaat. Meestal is de ontslagvergoeding in zo’n geval (veel) hoger dan de transitievergoeding.

Wanneer heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Als werknemer kun je in bijna alle gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Het is wel zaak hier alert op te zijn, omdat de aanspraak komt te vervallen, als je niet tijdig hebt gereageerd. Dat laatste is alleen niet het geval als het ontslag tot stand is gekomen via een vaststellingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden).

Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

Dat is vooraf niet te voorspellen, omdat de uiteindelijke hoogte van de ontslagvergoeding afhankelijk is van de ontslagsituatie èn de gevolgde ontslagroute.

Wat de ontslagroute betreft: bij een ontslag met wederzijds goedvinden staat de ontslagvergoeding ter vrije onderhandeling tussen partijen. Vaak zal de ontslagvergoeding uitkomen op een (veel) hoger bedrag dan de transitievergoeding. Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst na een ontslagprocedure bij UWV, of ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter zal de ontslagvergoeding meestal de transitievergoeding, eventueel vermeerderd met de billijke vergoeding bedragen.

Wat de ontslagsituatie betreft hebben de volgende factoren wel een voor de werknemer gunstig effect op de ontslagvergoeding:

 • De werkgever heeft geen geldige ontslagreden.
 • De werkgever stuurt aan op een onwerkbare situatie.
 • De werkgever beschikt niet over ‘een ontslagdossier
 • De werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld.
 • Er is sprake van discriminatie of seksuele intimidatie.
 • De werkgever wil niet meewerken aan re-integratie.

Wanneer heb ik geen recht op een ontslagvergoeding?

In de volgende situaties heb je geen recht op een ontslagvergoeding:

 • Je arbeidsovereenkomst na een faillissement wordt opgezegd door de curator.
 • Je terecht (!) op staande voet ontslagen wordt, of je hebt “ernstig verwijtbaar gehandeld of nagelaten”.
 • Je arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je arbeidsovereenkomst eindigt voor je 18e verjaardag en je bent gemiddeld maar 12 uur per week bij deze werkgever werkzaam geweest.
 • Je zelf ontslag neemt.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin