Opzeggen
Home 9 Opzeggen

Bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst gaat het om een eenzijdige verklaring, dus van de werkgever of de werknemer, gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Meestal zal de werkgever, voordat hij opzegt, de toestemming van UWV tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst nodig hebben. Het is altijd raadzaam om een opzegging schriftelijk te doen en ervoor te zorgen dat de schriftelijke opzegging de andere partij heeft bereikt.

Verder kan het de opzeggende partij duur komen te staan als hij of zij geen of een onjuiste opzegtermijn in acht neemt, of geen rekening houdt met de geldende opzegverboden.