Het nut van opzegverboden

De opzegverboden hebben als doel de werknemer te beschermen tegen ontslag. In het geval van een opzegverbod mag de werkgever de arbeidsovereenkomst namelijk niet opzeggen. Een dergelijke opzegging is vernietigbaar. Wordt de opzegging vernietigd, dan blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Wel zal de werknemer op tijd een verzoek bij de kantonrechter moeten indienen.

Het algemene en de bijzondere opzegverboden

Naast de bijzondere opzegverboden, geldt voor de werkgever het algemene opzegverbod: opzegging zonder toestemming van UWV vooraf is niet toegestaan. De opzegverboden gelden niet in het geval van opzegging tijdens de proeftijd of in het geval van opzegging wegens dringende reden (ontslag op staande voet).

Opzegverboden en de ontslagprocedure via de kantonrechter

Als de kantonrechter op verzoek van de werkgever een arbeidsovereenkomst ontbindt, hoeft de werkgever niet meer op te zeggen. Dat betekent dat in die situatie de opzegverboden ook niet van toepassing zijn. De arbeidsovereenkomst eindigt door de ontbindingsuitspraak, ook al is er sprake van een opzegverbod. Dit betekent echter niet dat de kantonrechter helemaal niet kijkt opzegverbod situaties. Als het ontbindingsverzoek (duidelijk) verband houdt met het ziek zijn van een werknemer bijvoorbeeld, zal de rechter niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin