Het nut van opzegverboden
Home 9 Opzeggen 9 Het nut van opzegverboden

De opzegverboden hebben als doel de werknemer te beschermen tegen ontslag. In het geval van een opzegverbod mag de werkgever de arbeidsovereenkomst namelijk niet opzeggen. Een dergelijke opzegging is vernietigbaar. Wordt de opzegging vernietigd, dan blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Wel zal de werknemer op tijd een verzoek bij de kantonrechter moeten indienen.

Het algemene en de bijzondere opzegverboden

Naast de bijzondere opzegverboden, geldt voor de werkgever het algemene opzegverbod: opzegging zonder toestemming van UWV vooraf is niet toegestaan. De opzegverboden gelden niet in het geval van opzegging tijdens de proeftijd of in het geval van opzegging wegens dringende reden (ontslag op staande voet).

Opzegverboden en de ontslagprocedure via de kantonrechter

Als de kantonrechter op verzoek van de werkgever een arbeidsovereenkomst ontbindt, hoeft de werkgever niet meer op te zeggen. Dat betekent dat in die situatie de opzegverboden ook niet van toepassing zijn. De arbeidsovereenkomst eindigt door de ontbindingsuitspraak, ook al is er sprake van een opzegverbod. Dit betekent echter niet dat de kantonrechter helemaal niet kijkt opzegverbod situaties. Als het ontbindingsverzoek (duidelijk) verband houdt met het ziek zijn van een werknemer bijvoorbeeld, zal de rechter niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan.