Tag Archives for " vaststellingsovereenkomst "

Hogere ontslagvergoedingen vanaf 1 januari 2020?

Sinds 1 januari 2020 kennen we volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de cumulatiegrond bij ontslag (artikel 7: 669 lid 3 sub i BW). Deze maakt een ontslag bij de rechter eerder mogelijk. Wel kan de rechter, die op deze ontslaggrond de arbeidsovereenkomst ontbindt, een extra ontslagvergoeding toekennen aan de werknemer. Dit extra is […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
 

Arbeidsongeschikt en 10 jaar in dienst? Claim nu de transitievergoeding!

Als je op of na 1 juli 2015 arbeidsongeschikt bent geworden (je bent 2 jaar ziek geweest en je hebt een WIA-uitkering toegekend gekregen van UWV), je niet meer werkt bij je oude werkgever en hij je geen loon meer betaalt en hoeft te betalen, dan heb je een zogenaamd “slapend dienstverband”. Waarschijnlijk heeft je […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
 

Arbeidsongeschikt en bijna AOW? Claim nu de transitievergoeding!

Als je op of na 1 juli 2015 arbeidsongeschikt bent geworden (je bent 2 jaar ziek geweest en je hebt een WIA-uitkering toegekend gekregen van UWV), je niet meer werkt bij je oude werkgever en hij je geen loon meer betaalt en hoeft te betalen, dan heb je een zogenaamd “slapend dienstverband”. Waarschijnlijk heeft je […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
 

Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Hoofdregel: Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst niet mogelijk Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds, dat wil zeggen: gedurende de looptijd, worden opgezegd. Dat geldt voor zowel de werkgever als de werknemer. Het uitgangspunt is dus dat zo’n arbeidscontract volledig wordt uitgediend. Uitzonderingen: Op de hoofdregel gelden een paar uitzonderingen. Zo is een opzegging door werkgever […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
 

Transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst

Onder de WWZ hebben werknemers bij opzegging of ontbinding van hun arbeidsovereenkomst vanaf de duur van het dienstverband van 2 jaar (in de meeste gevallen) recht op een transitievergoeding. Veelal vindt echter niet een opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst plaats, maar komen partijen het ontslag overeen. Dit ontslag met wederzijds goedvinden moet dan schriftelijk […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
 

De vaststellingsovereenkomst en het non-concurrentiebeding

Wat is een (non-)concurrentiebeding? Het (non-) concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst verbiedt de werknemer om na afloop van zijn arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Dat “zekere wijze” wordt meestal omstandig gedefinieerd, maar bedoeld worden min of meer concurrenten van de werkgever. De wet maakt zo’n concurrentiebeding mogelijk, maar stelt wel een aantal voorwaarden aan […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
 

Het beding van finale kwijting in de vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst beogen werkgever en werknemer over het algemeen een all in regeling te treffen rondom de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt. Met het beding van finale kwijting komen ze overeen dat ze, met uitzondering van de in de vaststellingsovereenkomst genoemde afspraken, over en weer […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
 

De afgesloten vaststellingsovereenkomst openbreken met een beroep op een wilsgebrek

Wat is een vaststellingsovereenkomst? De figuur van de vaststellingsovereenkomst is een in de wet geregelde bijzondere overeenkomst (zie artikel 7: 900 e.v. BW). In het arbeidsrecht wordt de vaststellingsovereenkomst meestal gebruikt als beëindigingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst komen partijen overeen dat de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt en onder welke voorwaarden dat het […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
 

Kan met een vaststellingsovereenkomst de ketenregeling doorbroken worden?

De ketenregeling De wettelijke ketenregeling bepaalt, grofgezegd, dat nadat een werknemer langer dan 36 maanden, of 3 x op basis van een arbeidscontract voor bepaalde tijd werkzaam is geweest, verlenging van de arbeidsrelatie betekent dat de werknemer voortaan werkzaam is op basis van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. De wettelijke regeling is vastgelegd in artikel […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin