Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

De wet schrijft voor dat een ontslag met wederzijds goedvinden schriftelijk moet worden vastgelegd. In zo’n geval spreken we ook wel van een ontslag met een vaststellingsovereenkomst (afgekort tot vso). Ontslag met een vaststellingsovereenkomst is erg populair. Maar wat moet er eigenlijk in zo’n vaststellingsovereenkomst staan? Hieronder de meest voorkomende afspraken (maar er kunnen er veel meer zijn):

Einddatum

Iedere vaststellingsovereenkomst kent een einddatum of ontslagdatum. Dat is de datum dat de werknemer daadwerkelijk niet meer in dienst is. De einddatum loopt praktisch altijd parallel aan het einde van een loonperiode. Als de werknemer per maand wordt betaald, dan staat in de vaststellingsovereenkomst dat de arbeidsovereenkomst met ingang van de eerste dag van maand x eindigt.

Ontslagvergoeding

Het overeenkomen van een ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst is zeer gebruikelijk. De wettelijke bepalingen over de transitievergoeding “hangen hierbij boven de markt”. Vaak slagen werknemers erin een veel hogere ontslagvergoeding af te spreken. Hoe hoog is afhankelijk van de sterkte van het ontslagdossier van de werkgever en de vraag hoe graag werkgever en werknemer van elkaar af willen.

Eindafrekening

Eigenlijk altijd spreken werkgever en werknemer in de vaststellingsovereenkomst iets af over andere financiele aanspraken van de werknemer. Te denken valt aan vakantiegeld, tegoed vakantiedagen, eindejaarsuitkering naar rato, of bonussen. Dit is natuurlijk erg afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden, waar de werknemer normaal gesproken recht op heeft.

Getuigschrift en referenties

In de vaststellingsovereenkomst kan de werknemer bedingen dat de werkgever hem een positief getuigschrift meegeeft en positieve referenties. Dat kan nuttig zijn bij latere sollicitaties.

Finale kwijting

De “uitsmijter” van iedere vaststellingsovereenkomst. Werkgever en werknemer spreken in dit beding af dat zij over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben, behalve hetgeen in de vaststellingsovereenkomst expliciet is benoemd. Het is daarom erg belangrijk om, voordat je een vaststellingsovereenkomst ondertekent, na te gaan of je op de een of andere manier iets tegoed hebt of krijgt van je werkgever en dat in de onderhandeling aan de orde te stellen.

Meer weten: kijk op deze pagina hoe het werkt en de bijbehorende tips

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:
 • € 1,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik ben werkgever en zoek juridische begeleiding

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin