Verwijtbaar handelen (of nalaten) en ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet zal er ook wel sprake zijn van verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer. Maar niet ieder verwijtbaar handelen of nalaten dat een geldige ontslaggrond oplevert, zou ook kunnen resulteren in een ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet moet het gaan om een dringende reden. Van de werkgever kan in zo’n situatie niet worden gevergd de arbeidsovereenkomst met de werknemer nog een minuut te laten voortduren. Daarom moet die meteen eindigen met een op staande voet. De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn voor de werknemer veel zwaarder. De loondoorbetaling stopt per de datum van het ontslag op staande voet, in plaats van na de beslissing van de kantonrechter. Bovendien: anders dan bij een ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten, heeft de werknemer geen recht op WW. Ook zal hij dan (in de regel) geen recht hebben op een transitievergoeding.

Om die reden mag een werkgever alleen in een zeer zwaar geval (denk aan diefstal, verduistering, bedreiging, mishandeling) kiezen voor het middel van ontslag op staande voet. Vaak kiezen werkgevers in die gevallen toch liever het minder zware middel van een ontslag via de kantonrechter op grond van verwijtbaar handelen of nalaten. Een ontslag op staande voet situatie kan tot verschillende en ingewikkelde, naast elkaar lopende procedures leiden, waar werkgevers vaak niet op zitten te wachten.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin