Geen of onjuiste opzegter­mijn toegepast
Home 9 Opzeggen 9 Geen of onjuiste opzegter­mijn toegepast

Een werkgever of werknemer die niet de juiste opzegtermijn in acht neemt, is volgens de wet schadeplichtig ten opzichte van de andere partij. De schadevergoeding bedraagt het loon over de resterende periode dat het dienstverband had behoren voort te duren (de resterende opzegtermijn). Bij langere dienstverbanden kan het voor een werkgever al gauw over een paar maandsalarissen gaan.

Concurrentiebeding vervalt

Voor een werkgever die niet de juiste opzegtermijn in acht genomen heeft, is er nog een belangrijk gevolg: een eventueel concurrentiebeding met de werknemer komt te vervallen. Het is voor een werkgever dus van groot belang om goed na te gaan welke opzegtermijn van toepassing is.

Ook werknemer kan schadeplichtig zijn

Een werknemer die een verkeerde opzegtermijn hanteert, moet zijn werkgever net zo goed schadeloos stellen. Ook hier geldt als schadevergoeding het loon over de opzegtermijn die niet in acht genomen is. Deze situatie doet zich niet vaak voor, omdat in de meeste gevallen de werknemersopzegtermijn slechts een maand bedraagt en werknemers deze opzegtermijn wel in acht nemen.

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: Let op!

Het blijft wel opletten geblazen bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Deze kunnen als hoofdregel niet tussentijds worden opgezegd. Niet door de werkgever maar ook niet door de werknemer. Opzegging kan wel als dat schriftelijk is overeengekomen (tussentijds opzegbeding). Is zo’n beding niet overeengekomen en zegt de werkgever of werknemer toch tussentijds op, dan kan dit tot aanzienlijke financiële gevolgen leiden. De schadevergoedingsplicht bedraagt dan het loon over de resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.