NOW 2.0 en ontslag

25 jun 2020

Vanaf 6 juli aanstaande kunnen werkgevers bij UWV een (tweede) aanvraag doen voor loonkostensubsidie in verband met de corona crisis. Deze NOW 2.0-regeling komt voor een groot deel overeen met de oorspronkelijke NOW-regeling. Een opmerkelijk verschil is de zogenaamde ontslagboete, die in deze tweede tranche van de NOW is komen te vervallen. Althans de boete is van 150 naar 100% gegaan.

Kan een werkgever die NOW 2.0 heeft aangevraagd nu pijnloos ontslag gaan aanvragen voor zijn werknemers? Het antwoord is: Nee.

NOW 2.0: Ontslagboete gaat van 150% naar 100%

De subsidieperiode van NOW 2.0 loopt vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020 (4 maanden). Een werkgever die in deze periode een ontslagaanvrage indient bij UWV ontvangt geen loonkostensubsidie uit de NOW 2 voor de betreffende werknemer(s) over de periode van 3 maanden (niet 4 maanden). Gedurende deze periode wordt de loonsom van deze werknemer(s) voor 100% in mindering gebracht op het subsidiebedrag (onder de oorspronkelijke regeling was dat 150%). Omdat deze werknemer(s) gedurende de subsidieperiode nog wel op zijn loonlijst zal (zullen)  staan, zal de werkgever wel gewoon (subsidieloos) het loon moeten doorbetalen.

Ontslagboete omzeilen met een vaststellingsovereenkomst?

Op zichzelf zou bovenstaande ontslagboete voorkomen kunnen worden door niet het ontslag bij UWV aan te vragen, maar het ontslag met wederzijds goedvinden tot stand te brengen. Het punt daarbij is dat de werkgever dan wel de instemming van de betreffende werknemer(s) nodig heeft. Deze werknemer kan een aangeboden vaststellingsovereenkomst kritisch beoordelen en aanknopingspunten tot een een tegenvoorstel (onderhandeling) vinden. In dat kader is van belang dat UWV werkgevers, die NOW hebben aangevraagd, op een openbare lijst zal plaatsen. Dit gebeurt vanaf eind juni, zodat werknemers altijd weten of hun werkgever wel of niet NOW heeft aangevraagd. Tot slot: Werkgever kunnen tegen een onevenredig zware korting op hun totale NOW-subsidie aanlopen. Dat doet zich voor als de totale (gemiddelde) loonkosten over de subsidieperiode lager zijn dan loonkosten over de maand maart 2020 (referteperiode NOW 2.0) èn de werkgever niet 100% omzetverlies heeft geleden. Overigens was dit onder de oorspronkelijke NOW-regeling ook al zo.

Pre-corona ontslagregels blijven gelden

Last but not least: de normale ontslagregels blijven ook in deze corona tijd volledig van toepassing. Werknemers met een vast contract kunnen niet tegen hun zin ontslagen worden, tenzij UWV toestemming voor het ontslag heeft gegeven. Heeft UWV die toestemming gegeven, dan moet de werkgever de arbeidsovereenkomst eerst nog opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Tot slot moet de werkgever in dat geval ook altijd de transitievergoeding betalen.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt over dit onderwerp. Check onze diensten als we je direct verder moeten helpen. Bijvoorbeeld met het beoordelen van je vaststellingsovereenkomst. Meer informatie kun je bijvoorbeeld lezen op de website van uwv.