Ontslag in de proeftijd
Home 9 Ontslag in de proeftijd

Tijdens de proeftijd hebben zowel de werkgever als de werknemer de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De proeftijd is dus echt bedoeld als proefperiode. Een proeftijd geldt alleen als die schriftelijk is overeengekomen. Soms kan toch succesvol geworden geprotesteerd tegen zo’n ontslag in de proeftijd.

Maximale duur proeftijd

De maximale duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee  jaar of langer mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur langer dan zes maanden en korter dan twee jaar geldt een maximale proeftijd van 1 maand. Arbeidsovereenkomsten met een bepaalde tijd van zes maanden of korter mogen geen proeftijdbeding bevatten.

Andere regels, ook nietigheid

Bovenstaande regels zijn van ijzer, dat wil zeggen dat een afwijkende overeengekomen duur van de proeftijd ertoe leidt dat er juridisch geen sprake is van een proeftijd. Het beding is nietig. Dat geldt ook in de situatie dat:

  • De overeengekomen proeftijd niet voor beide partijen even lang is
  • Een proeftijd is overeengekomen in een nieuwe arbeidsovereenkomst, terwijl de werknemer eerder al een arbeidsovereenkomst had en er geen sprake is van ander werk en een echt ander functie