Het terugkomen op een aangegane vaststellingsovereenkomst

Net als bij andere overeenkomst is een eenmaal gesloten overeenkomst bindend en kan de werknemer (of de werkgever) niet terugkomen op een aangegane vaststellingsovereenkomst. Toch zijn er, zoals bijna overal op de regels in het recht weer uitzonderingen.

De bedenktijd

De belangrijkste uitzondering is de bedenktijd, die in de wet is opgenomen. De bedenktijd bedraagt, vanaf vanaf de datum van totstandkoming van de overeenkomst, twee weken, als die termijn expliciet in de schriftelijke beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) is genoemd. Als dat niet het geval is bedraagt de bedenktermijn drie weken. Deze regels gelden niet bij een nieuwe beëindigingsovereenkomst, als deze is tot stand gekomen binnen zes maanden na een ontbinding van een eerdere beëindigingsovereenkomst. In zo’n geval is er geen bedenktermijn van toepassing.

Gedurende de bedenktijd heeft de werknemer het recht de aangegane vaststellingsovereenkomst te ontbinden. Hij moet dat wel schriftelijk doen en dus zonodig kunnen aantonen dat de werkgever de ontbindende verklaring heeft ontvangen en daarvan kennis heeft kunnen nemen. Het advies is om de ontbinding met een aangetekende brief te doen. De werknemer hoeft geen reden voor de ontbinding op te geven. Het gevolg van de ontbinding is dat de vaststellingsovereenkomst helemaal van de baan is en de werknemer in principe dus in dienst blijft.

Wilsgebreken

Bij een geslaagd beroep op een wilsgebrek kan de rechter een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) vernietigen. Bij een wilsgebrek gaat het erom dat je weliswaar hebt ingestemd met het ontslag met wederzijds goedvinden, maar dat je die instemming onder normale omstandigheden niet zou hebben gegeven. De belangrijkste wilsgebreken zijn dwang, dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-