Hulp bij je ontslag(vergoeding)?

Vanaf € 1,-

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst ontslag?

Net zoals je als werknemer een arbeidsovereenkomst met je werkgever kunt aangaan, kun je deze ook met de instemming van beide partijen beeindigen. Zo’n ontslag met wederzijds goedvinden vindt meestal plaats in de vorm van een vaststellingsovereenkomst ontslag. De wet stelt als voorwaarde dat de overeenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Daarna heb je als werknemer wettelijk een bedenktijd om op een eenmaal gesloten ontslag vaststellingsovereenkomst terug te komen (te ontbinden). Dat moet je wel schriftelijk doen, bijvoorbeeld via Whatsapp of een aangetekende brief aan je werkgever.

Is een ontslag vaststellingsovereenkomst WW-veilig?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op WW. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ontslag is meestal geen bezwaar om een WW-uitkering te kunnen krijgen. Wel moet de overeenkomst op de goede manier worden geformuleerd. Ook mag je voor een recht op WW niet ziek zijn ten tijde van het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst ontslag en nog ziek zijn op het moment dat je in aanmerking wilt komen voor WW. Het is raadzaam om je ontslag vaststellingsovereenkomst altijd door een deskundige te laten beoordelen. Wij checken deze op WW-veiligheid, maar ook op andere, voor jou belangrijke punten. Zelfs punten waaraan je zelf nog niet hebt gedacht!

De vaststellingsovereenkomst ontslagvergoeding

Een van de punten die wij beoordelen is de vaststellingsovereenkomst ontslagvergoeding. Deze staat ter vrije onderhandeling van partijen. In de meeste gevallen is het redelijk in het kader van de vaststellingsovereenkomst uit te gaan van tenminste het bedrag aan ontslagvergoeding dat zou voortvloeien uit de wettelijke regeling over de transitievergoeding. Dat bedrag krijg je als werknemer immers in veruit de meeste gevallen ook toegekend, indien het ontslag via de kantonrechter of UWV zou moeten worden afgewikkeld. Bij een ontslag vaststellingsovereenkomst kiest de werkgever uitdrukkelijk niet voor zo’n ontslagprocedure. Vaak omdat hij zijn ontslagdossier onvoldoende op orde heeft. Laat ons jouw vaststellingsovereenkomst ontslagvergoeding beoordelen en haal een beter resultaat uit de onderhandeling met je werkgever!

Wij nemen deze regel als uitgangspunt:

Spreekballon01

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:
 • € 1,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

wie betaalt dit?

 


Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin