Vaststel­lingsover­eenkomst ontslag

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst ontslag?

Net zoals je als werknemer een arbeidsovereenkomst met je werkgever kunt aangaan, kun je deze ook met de instemming van beide partijen beëindigen. Zo’n ontslag met wederzijds goedvinden vindt meestal plaats in de vorm van een vaststellingsovereenkomst ontslag. De wet stelt als voorwaarde dat de overeenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Daarna heb je als werknemer wettelijk een bedenktijd om op een eenmaal gesloten ontslag vaststellingsovereenkomst terug te komen (te ontbinden). Dat moet je wel schriftelijk doen, bijvoorbeeld via Whatsapp of een aangetekende brief aan je werkgever.

Is een ontslag vaststellingsovereenkomst WW-veilig?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op WW. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ontslag is meestal geen bezwaar om een WW-uitkering te kunnen krijgen. Wel moet de overeenkomst op de goede manier worden geformuleerd. Ook mag je voor een recht op WW niet ziek zijn ten tijde van het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst ontslag en nog ziek zijn op het moment dat je in aanmerking wilt komen voor WW. Het is raadzaam om je ontslag vaststellingsovereenkomst altijd door een deskundige te laten beoordelen. Wij checken deze op WW-veiligheid, maar ook op andere, voor jou belangrijke punten. Zelfs punten waaraan je zelf nog niet hebt gedacht!

De vaststellingsovereenkomst ontslagvergoeding

Een van de punten die wij beoordelen is de vaststellingsovereenkomst ontslagvergoeding. Deze staat ter vrije onderhandeling van partijen. In de meeste gevallen is het redelijk in het kader van de vaststellingsovereenkomst uit te gaan van tenminste het bedrag aan ontslagvergoeding dat zou voortvloeien uit de wettelijke regeling over de transitievergoeding. Dat bedrag krijg je als werknemer immers in veruit de meeste gevallen ook toegekend, indien het ontslag via de kantonrechter of UWV zou moeten worden afgewikkeld. Bij een ontslag vaststellingsovereenkomst kiest de werkgever uitdrukkelijk niet voor zo’n ontslagprocedure. Vaak omdat hij zijn ontslagdossier onvoldoende op orde heeft. Laat ons jouw vaststellingsovereenkomst ontslagvergoeding beoordelen en haal een beter resultaat uit de onderhandeling met je werkgever!

Wij nemen deze regel als uitgangspunt:

Ontslagvergoeding = transitievergoeding + afkoopsom

Onze werkwijze

Stap 1: INTAKE

Na jouw betaling mailen we je een formulier om een paar vragen over jouw situatie te beantwoorden en jouw documenten (vaststellingsovereenkomst, arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld) te uploaden. Deze informatie bestuderen wij grondig.

Stap 2: BEOORDELEN
We mailen je ons schriftelijk rapport met onze bevindingen, als je ons gevraagd hebt de vaststellingsovereenkomst te beoordelen. Zo weet je zwart op wit hoe het zit met je WW-rechten en wat bijvoorbeeld de verbeterpunten in de vaststellingsovereenkomst zijn.
Stap 3: OVERLEG MET JOU
We overleggen telefonisch met jou over je situatie. Mocht je nog vragen hebben, dan kunnen we die beantwoorden. Ook bespreken we met jou de eventuele vervolgstappen, jouw wensen daarbij en of wij het contact (de onderhandeling) met jouw werkgever moeten gaan overnemen.
Stap 4: ONDERHANDELEN

We onderhandelen met jouw werkgever over een betere vaststellingsovereenkomst, als je ons daar opdracht voor hebt gegeven. We nemen dan alle communicatie met jouw werkgever over je ontslag van je over. Natuurlijk betrekken we je vooraf steeds bij iedere stap in het onderhandelingsproces.

Stap 5: VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
Als we voor je onderhandelen, dan brengen we de beste vaststellingsovereenkomst voor je tot stand. Uiteraard doen we dat steeds in nauw overleg met jou en staat jouw belang voorop.

Onze website

bezoekers per maand

ontslagvragen per maand

gemiddelde klantwaardering