Ontslag met wederzijds goedvinden en het recht op WW
Home 9 Wederzijds goedvinden 9 Ontslag met wederzijds goedvinden en het recht op WW

Voor het recht op WW maakt het niet uit of het ontslag plaats heeft gevonden na uitspraak van UWV of de kantonrechter of middels een vaststellingsovereenkomst (dus ontslag met wederzijds goedvinden). UWV (de uitkeringsinstantie voor de WW) zal wel kunnen toetsen of de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden. Van verwijtbare werkloosheid is sprake als:

  • niet de werkgever, maar de werknemer het initiatief heeft genomen tot het ontslag. Een ontslagname door de werknemer betekent dus geen recht op WW
  • er sprake is geweest van een dringende reden voor het ontslag, oftwel een ontslag op staande voet situatie. In dat geval redeneert UWV dat het ontslag de eigen schuld van de werknemer is en dat hij daarom geen recht heeft op WW.

In de (schriftelijke) vaststellingsovereenkomst wordt daarom altijd op genomen dat de werkgever het initiatief tot het ontslag heeft genomen en dat van een dringende reden voor het ontslag geen sprake is geweest.

Enige verwijtbaarheid bij de werknemer betekent (dus) niet dat sprake is verwijtbare werkloosheid. Ook in gevallen van disfunctioneren, of verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding heeft de werknemer gewoon recht op WW.

Overige voorwaarden voor recht op WW

Verder gelden er nog een aantal andere voorwaarden voor het recht op WW.

  • De zieke werknemer die een vaststellingsovereenkomst heeft getekend en een WW-uitkering aanvraagt, krijgt deze niet.
  • Ook mag de werknemer geen passende arbeid hebben geweigerd
  • De werknemer moet voldoen aan de wekeneis (tenminste 26 weken gewerkt hebben in de afgelopen 36 weken)
  • De werknemer moet minimaal 5 uur per week aan arbeidsuren verliezen (of de helft van het aantal uren, indien de werknemer tien uur of minder per week werkt).

Voor zieke werknemers is het daarom niet raadzaam in te stemmen met een ontslag met een vaststellingsovereenkomst. In de praktijk vindt meestal eerst een herstelmelding door de werknemer plaats, waarna de vaststellingsovereenkomst wordt getekend.