Kosten
Wie betaalt mijn kosten voor rechtsbijstand van Ontslagvergoeding?
Jij betaalt de kosten, tenzij met jouw werkgever is afgesproken dat hij betaalt.

Bij ons bepaal je altijd zelf welke dienst je wel of niet nodig hebt. Qua kosten weet je altijd vooraf precies hoe hoog deze zullen zijn en waar je aan toe bent. Je komt zo nooit voor verrassingen te staan.

Wat als mijn werkgever aanbiedt mijn kosten voor rechtsbijstand te voldoen?

Jouw werkgever betaalt jou de kosten terug of hij betaalt de kosten rechtstreeks aan ons.

Meestal is met de werkgever (in het kader van een vaststellingsovereenkomst) de afspraak te maken dat hij jouw kosten van rechtsbijstand voldoet. Jij stuurt dan de factuur (die je altijd automatisch van ons krijgt) door aan je werkgever. Jouw werkgever moet dan aan jou terugbetalen, als jij ons al had betaald en rechtstreeks aan ons betalen, als jij ons nog niet hebt betaald.

=> Heeft jouw werkgever wel aangeboden jouw kosten voor rechtsbijstand (controleren vaststellingsovereenkomst) te betalen, kies dan deze dienst:

BEOORDELING EN ONDERHANDELEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST € 0,-

Later, nadat wij onze werkzaamheden hebben afgerond, moet het door de werkgever aangeboden bedrag nog worden betaald.

Waarom moet ik bij deze dienst van € 0,- bestellen?

Omdat je in onze administratie bekend moet zijn, voordat we voor je aan het werk kunnen.

Bij deze dienst brengen we, na afronding van onze werkzaamheden pas, het bedrag in rekening dat de werkgever heeft aangeboden te betalen voor jouw kosten van rechtsbijstand. Jouw werkgever moet dat bedrag dan betalen. Omdat we wettelijk verplicht zijn de factuur altijd op jouw naam te stellen, hebben we vooraf jouw gegevens nodig.

Al onze andere diensten zijn volledig pre-paid. Je kiest voor zo’n andere dienst als je werkgever niet heeft aangeboden jouw kosten te betalen. Wel zullen we proberen deze kosten op jouw werkgever te verhalen. Meestal lukt dat ook.

Wat als mijn werkgever niet aanbiedt mijn kosten voor rechtsbijstand te voldoen?
Vraag hem er dan eerst zelf om of laat ons hem er om vragen.

Zolang je werkgever niet heeft aangeboden om jouw kosten te voldoen, ben je aangewezen op één van onze andere diensten. Deze zijn allemaal volledig pre-paid.

=> Heeft jouw werkgever niet aangeboden jouw kosten voor rechtsbijstand (controleren vaststellingsovereenkomst) te betalen, kies dan één van deze diensten:

BEOORDELING VASTSTELLINGSOVEREENKOMST € 175,-

ONDERHANDELEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST € 600,-

Wij zullen proberen deze kosten alsnog op jouw werkgever te verhalen. Meestal lukt dat ook.

Waar kan ik jullie prijzen vergelijken?

In dit artikel geven we je een vergelijking van onze prijzen van die met rechtsbijstandverzekeraars. 

 

We kunnen alvast verklappen dat we de goekoopste zijn.

Wat als ik een rechtsbijstandsverzekering heb?
Check eerst je rechtsbijstandsverzekeraar, tenzij jouw werkgever aanbiedt jouw kosten voor rechtsbijstand te voldoen (zie hierboven).

Bij een rechtsbijstandsverzekering heb je premie betaald voor het geval je ooit rechtsbijstand nodig hebt. Je meldt je zaak als een schadegeval bij je verzekeraar en die kan voor je aan werk gaan met eigen juristen of juristen uit het eigen netwerk van de verzekeraar. Voor die werkzaamheden hoef je dan niet meer te betalen.

Tegenwoordig mogen rechtsbijstandsverzekerden zelf hun eigen jurist (ook buiten het netwerk van de verzekeraar) kiezen, terwijl de verzekeraar de kosten betaalt. Dit geldt voor administratieve en gerechtelijke procedures, ook als geen verplichte procesvertegenwoordiging (door een advocaat) van toepassing is. Verzekeraars zijn hiertoe verplicht op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Op dit moment lopen er nog diverse procedures bij de rechter over de vraag tot hoever de vergoedingsplicht van de rechtsbijstandsverzekeraar reikt. We kunnen daarom nu niet voor alle diensten garanderen dat je verzekeraar deze zal vergoeden. Diensten met betrekking tot rechtszaken (Rechtbank, Hof, Hoge Raad) zullen in ieder geval wel vergoed moeten worden. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwgezet in het oog.

Bestel je een dienst bij ons dan krijg je, na de bestelling, een factuur en betaalinformatie. Deze informatie kun je gemakkelijk doorsturen naar je rechtsbijstandverzekering, zodat je verzekeraar de factuur betaalt. Via dit formulier kan je verzekeraar vervolgens, als de verzekeraar dat wenst, de aan jou gestuurde factuur wijzigen. Betaalt de rechtsbijstandsverzekeraar, dan kost onze dienst jou uiteindelijk dus niets. Ons advies is om eerst je rechtsbijstandsverzekeraar te benaderen en je zaak daar aan te melden, voordat je een dienst bij ons bestelt.

Wat als ik lid ben van een vakbond?
Check je vakbond, tenzij jouw werkgever aanbiedt jouw kosten voor rechtsbijstand te voldoen (zie hierboven).

Als je lid bent van een vakbond, dan kan het zo zijn dat je recht hebt op gratis hulp van een vakbondsjurist. Check dit vooraf bij je vakbond!

Wat als ik een laag inkomen heb?
Check het Juridisch Loket, tenzij jouw werkgever aanbiedt jouw kosten voor rechtsbijstand te voldoen (zie hierboven).

In zo’n geval kan het gunstiger zijn een advocaat te nemen op basis van een zogenaamde toevoeging. Wij behandelen geen zaken op toevoeging! De overheid betaalt in geval van toevoeging jouw kosten rechtsbijstand. Jij betaalt alleen een eigen bijdrage. Check of je in aanmerking voor toevoeging kunt komen en hoe hoog je eigen bijdrage dan is.