Wat is een collectief ontslag?
Home 9 Bedrijfs­economisch ontslag 9 Wat is een collectief ontslag?

Wettelijk is er sprake van een collectief ontslag als een werkgever binnen een periode van drie maanden en binnen een district van UWV de arbeidsovereenkomst van twintig of meer werknemers wil beëindigen. In de regel gaat het dan om bedrijfseconomische redenen.

Verplichte melding bij UWV

Voordat de werkgever stappen zet richting het ontslag van boventallig medewerkers is hij bij een collectief ontslag verplicht dit een maand tevoren te melden bij UWV. De werkgever zal dan in overleg met de vakbonden moeten over een sociaal plan.

Houd er rekening mee dat sommige werknemers niet meetellen bij het genoemde aantal van 20 bij collectief ontslag. Het gaat dan om:

  • uitzendkrachten en gedetacheerden
  • werknemers in de proeftijd
  • werknemers met een contract voor bepaalde tijd
  • bestuurders van een B.V. of N.V.
  • ambtenaren
  • werknemers die vanwege persoonlijke redenen ontslagen worden (bijvoorbeeld disfunctioneren)

Wel tellen bij dit aantal van 20 mee, de werknemers met wie beëindigingsovereenkomsten worden gesloten.