Afspiegelen per bedrijfs­vestiging
Home 9 Bedrijfs­economisch ontslag 9 Afspiegelen per bedrijfs­vestiging

Bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel moet je eerst wel weten over welke eenheid moet worden afgespiegeld. De hoofdregel luidt: je moet afspiegelen over alle uitwisselbare functies binnen de gehele onderneming.

Afspiegelen over de bedrijfsvestiging

Dit betekent dat je dus niet per afdeling of per business unit mag afspiegelen. Het is echter mogelijk dat een onderneming uit meerdere zogenaamde bedrijfsvestigingen bestaat. Als dat zo is dan moet per bedrijfsvestiging worden afgespiegeld.

Volgens de officiële definitie is van een bedrijfsvestiging sprake als het gaat om een onderdeel van een onderneming van de werkgever dat in de maatschappij als zelfstandige eenheid te herkennen is en een interne zelfstandige bedrijfsvoering heeft.

Bij de beoordeling of een bedrijfsvestiging voor buitenstaanders als zodanig te herkennen is wordt onder meer gekeken naar zaken als het aanwezig zijn van: een eigen adres/bedrijfslocatie, een aparte registratie bij de Kamer van Koophandel als bedrijfsvestiging, het bedienen van een eigen klantengroep, het voeren van een eigen website en/of het hanteren van eigen briefpapier. Voor wat betreft de interne zelfstandige bedrijfsvoering gaat het om zaken als: zelfstandig financieel rapporteren, aanwezig zijn van eigen management en het in dienst kunnen nemen of ontslaan van eigen medewerkers.

Lastig voor de praktijk

Het bepalen van de bedrijfsvestiging is in de praktijk geregeld lastig. Soms heeft een entiteit nu eenmaal kenmerken van zelfstandigheid en tegelijk van onzelfstandigheid. Voor werkgevers schuilt hierin het risico dat UWV in een ontslagprocedure tot een andere conclusie komt. Dat heeft dan weer tot gevolg dat de werkgever niet juist zal hebben afgespiegeld en dat de voor ontslag voorgedragen werknemer niet mag worden ontslagen. Werknemers zullen met de definitie van de bedrijfsvestiging in de hand in hun verweer bij UWV kunnen betogen dat de door de werkgever gekozen en bepaalde bedrijfsvestiging de juiste is.