Verstoorde arbeidsrelatie

Wanneer een arbeidsrelatie onherstelbaar is verstoord kan een ontslag onvermijdelijk worden.

Wanneer ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie?

Een verstoorde arbeidsrelatie kan een redelijke ontslaggrond opleveren voor de rechter. Het moet dan wel zo zijn dat de verstoring ernstig en duurzaam is en dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is. De wet omschrijft de ontslaggrond voor de werkgever zo in artikel 7: 669 lid 3 sub g BW:

een verstoorde arbeidsrelatie, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren

Oorzaken verstoorde arbeidsrelatie

Er is een heel scala aan oorzaken dat kan leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie. Bijvoorbeeld een medewerker kan slecht overweg met zijn leidinggevende, of er is sprake geweest van seksuele intimidatie of ander onfatsoenlijk gedrag, of een medewerker houdt zich niet aan redelijke opdrachten van zijn baas, of er is een liefdesrelatie tussen collega’s ontstaan, die in de weg is komen te staan aan een behoorlijke taakuitoefening. Allemaal omstandigheden die de arbeidsrelatie kunnen verstoren en het vertrouwen van de werkgever in de werknemer kunnen schaden, kortom. De vervolgvraag is of de verstoring ernstig en duurzaam is en of de arbeidsrelatie nog te redden is.

Niet te snel een redelijke ontslaggrond

Werkgevers zijn vaak geneigd te snel te stellen dat de werknemer weg moet, omdat de arbeidsrelatie is verstoord. Het ontslag is en blijft in het arbeidsrecht echter het laatste redmiddel. Rechters zullen daarom kritisch kijken naar hoe de werkgever met in de voorliggende situatie heeft gehandeld. Geregeld komen zij tot het oordeel dat het ontslag niet door kan gaan, omdat de werkgever bijvoorbeeld eerst een waarschuwing had moeten geven, of een goed gesprek met de werknemer had moeten hebben. Soms kan mediation ingezet worden om de lucht te klaren. In een ander geval kan overplaatsing misschien tot een oplossing leiden, waarbij de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Kortom, uit de voorgeschiedenis, die de werkgever aan de hand van dossierstukken aannemelijk moet maken, zal moeten blijken dat er echt geen andere oplossing meer is dan het ontslag. Meestal zal de werknemer dan wel een ontslagvergoeding kunnen krijgen.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin