Bedrijfseconomisch ontslag

Als de aanleiding voor het ontslag is gelegen in gewijzigde bedrijfseconomische omstandigheden bij de werkgever spreken we van een bedrijfseconomisch ontslag.

Wanneer is er sprake van een bedrijfseconomisch ontslag?

Er is sprake van bedrijfseconomisch ontslag als het ontslag het gevolg is van bijvoorbeeld financiële verliezen bij de werkgever, een forse omzetdaling, het verlies van een grote klant of omzet, maar ook bij bedrijfsverhuizing of uitbesteding van werkzaamheden. Andere denkbare bedrijfseconomische omstandigheden zijn: technologische omstandigheden (bijvoorbeeld robotisering), (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging, werkvermindering of het verlies van een subsidie.

Al deze omstandigheden hebben gemeenschappelijk dat het ontslag dus niets te maken heeft met de persoon van de werknemer (bijvoorbeeld disfunctioneren).

Wat is de rol van UWV?

Werknemers kunnen niet zo maar ontslagen worden. Als werknemer en werkgever er samen niet uitkomen, dan zal de werkgever UWV vooraf om toestemming moeten vragen de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. UWV hanteert bij deze preventieve ontslagtoets strenge regels. Weliswaar heeft de werkgever de nodige vrijheid om zelf te bepalen hoe hij zijn organisatie wil inrichten, hij zal wel aannemelijk moeten maken dat de bedrijfseconomische omstandigheden ontslag noodzakelijk maken. De werkgever zal in de procedure bij UWV veel stukken moeten overleggen, zoals jaarrekeningen, tussentijdse financiële rapportages, prognoses en orderportefeuilles. Kortom, de werkgever zal de bedrijfseconomische reden van het ontslag goed moeten onderbouwen. Ook zal UWV (en eventueel de rechter in hoger beroep) toetsen of de werkgever de juiste selectiemethode (het zogenaamde afspiegelingsbeginsel) heeft toegepast. Tot slot beoordeelt UWV of de werkgever er voldoende aan heeft gedaan om de de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie (de zogenaamde herplaatsingsinspanning) en of er niet een zogenaamd opzegverbod van toepassing is (bijvoorbeeld de werknemer is ziek).

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin