Wat is een collectief ontslag?

Wettelijk is er sprake van een collectief ontslag als een werkgever binnen een periode van drie maanden en binnen een district van UWV de arbeidsovereenkomst van twintig of meer werknemers wil beëindigen. In de regel gaat het dan om bedrijfseconomische redenen.

Verplichte melding bij UWV

Voordat de werkgever stappen zet richting het ontslag van boventallig medewerkers is hij bij een collectief ontslag verplicht dit een maand tevoren te melden bij UWV. De werkgever zal dan in overleg met de vakbonden moeten over een sociaal plan.

Houd er rekening mee dat sommige werknemers niet meetellen bij het genoemde aantal van 20 bij collectief ontslag. Het gaat dan om:

 • uitzendkrachten en gedetacheerden
 • werknemers in de proeftijd
 • werknemers met een contract voor bepaalde tijd
 • bestuurders van een B.V. of N.V.
 • ambtenaren
 • werknemers die vanwege persoonlijke redenen ontslagen worden (bijvoorbeeld disfunctioneren)

Wel tellen bij dit aantal van 20 mee, de werknemers met wie beëindigingsovereenkomsten worden gesloten.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin