Kan een werkgever afwijken van het afspiegelingsbeginsel?

Een werkgever kan bijna nooit van het afspiegelingsbeginsel afwijken. Er kunnen volgens de UWV-ontslagregels maar zes strikte uitzonderingen op het afspiegelingsbeginsel voorkomen:

 1. alle arbeidsplaatsen binnen een categorie uitwisselbare functies komen te vervallen
 2. de werknemer is ‘onmisbaar’
 3. de werknemer is uitgezonden of gedetacheerd bij een ander bedrijf
 4. de werknemer heeft een arbeidsbeperking
 5. voor de werknemer eindigt een loonkostensubsidie
 6. in de cao is een afwijkende regeling opgenomen (bijvoorbeeld selecteren op kwaliteit)

Onmisbaar?

‘Onmisbaar’ klinkt al gauw subjectief, in de zin dat een werkgever kan roepen dat hij werknemer A echt niet kan missen. Dat is niet voldoende voor een beroep op deze uitzonderingsgrond. De werkgever zal de onmisbaarheid handen en voeten moeten geven en moeten kunnen objectiveren. Hij zal moeten aantonen dat de werknemer over specifieke kennis en bekwaamheden beschikt, waardoor hij niet gemist kan worden. Waardoor deze werknemer soms wordt ingezet bij vervanging bij ziekte van iemand, die een andere functie vervult. De werkgever moet aantonen dat hij deze specifieke kennis en bekwaamheden van alle werknemers in een bepaalde functie eist. Dat kan hij doen door functieomschrijvingen te overleggen aan UWV. Tot slot mag een beroep op deze uitzondering er niet toe leiden dat binnen de leeftijdsgroepen 15 tot 25 jaar en 55 jaar en ouder, 10% méér ontslagen zouden vallen.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin