Herplaats­ing in een passende functie
Home 9 Bedrijfs­economisch ontslag 9 Herplaats­ing in een passende functie

Bij de herplaatsing gaat het steeds om de vraag of een functie passend is voor de werknemer. Het begrip moet dus goed onderscheiden worden van het begrip uitwisselbare functie dat alleen bij het afspiegelingsbeginsel een rol speelt. Passende functie is een veel ruimer begrip, omdat daarbij de persoon van de werknemer wèl een grote rol speelt.

Herplaatsing en aanvullende scholing

Bij de herplaatsing gaat het niet alleen om de vraag of een functie passend is, maar ook of die passend te maken is door middel van scholing. Dat moet dan wel te realiseren zijn binnen de herplaatsingstermijn.

In zo’n geval is de werkgever verplicht de werknemer de benodigde scholing aan te bieden.