Herplaatsing in een passende functie

Bij de herplaatsing gaat het steeds om de vraag of een functie passend is voor de werknemer. Het begrip moet dus goed onderscheiden worden van het begrip uitwisselbare functie dat alleen bij het afspiegelingsbeginsel een rol speelt. Passende functie is een veel ruimer begrip, omdat daarbij de persoon van de werknemer wèl een grote rol speelt.

Een passende functie is volgens de geldende definitie een functie die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van een werknemer.

Herplaatsing en aanvullende scholing

Bij de herplaatsing gaat het niet alleen om de vraag of een functie passend is, maar ook of die passend te maken is door middel van scholing. Dat moet dan wel te realiseren zijn binnen de herplaatsingstermijn.

In zo’n geval is de werkgever verplicht de werknemer de benodigde scholing aan te bieden.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin