Cumulatie­grond
Home 9 Cumulatie­grond

Deze ontslaggrond maakt het mogelijk om via de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een cumulatie van redenen.

Wat is de cumulatiegrond bij ontslag?

De cumulatiegrond is ingevoerd per 1 januari 2020 (Wet arbeidsmarkt in balans, WAB). Het idee erachter is dat als de kantonrechter niet op één van de andere ontslaggronden (bijvoorbeeld disfunctioneren, of verstoorde arbeidsverhouding) tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan komen, omdat de feiten, daarvoor onvoldoende zwaar zijn, hij wel kan ontbinden op de cumulatiegrond. Dus bijvoorbeeld: een beetje verstoorde arbeidsverhouding en een beetje disfunctioneren is samen de cumulatiegrond. Wel blijft gelden dat er niks anders op moet zitten dan ontslag. De wet formuleert het zo:

“een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld in de onderdelen c tot en met h, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan.”

Welke combinatie van gronden?

In de praktijk zal het veelal gaan om de ontslaggronden, disfunctioneren, verwijtbaar handelen en verstoorde arbeidsverhouding. En dan alle drie gecombineerd, of twee van deze drie. Wettelijk is een combinatie met de ontslaggronden bedrijfseconomisch ontslag, of langdurige arbeidsongeschiktheid niet mogelijk.