Wederzijds goedvinden

Het ontslag met wederzijds goedvinden is de meest populaire manier om het einde van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te bewerkstelligen. Zo’n ontslag moeten werkgever en werknemer vastleggen in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst (vso). Een mondeling ontslag met wederzijds goedvinden is niet rechtsgeldig.

Voordelen ontslag met wederzijds goedvinden:

Het is in de meeste gevallen het beste om een ontslag met wederzijds goedvinden te regelen voor zowel de werkgever als de werknemer.

Voor de werknemer zijn de voordelen ten opzichte van een ontslagprocedure bij UWV of kantonrechter:

 • Geen hoge kosten voor het inschakelen van een advocaat of jurist
 • Minder emotionele druk
 • Snellere oplossing
 • Afspraken (bijvoorbeeld de hoogte van de ontslagvergoeding) zelf in de hand in plaats van uitspraak UWV of kantonrechter
 • Normaal zakelijk afscheid kunnen nemen van het bedrijf

Daarnaast heb je als werknemer in veruit de meeste gevallen van ontslag met wederzijds goedvinden gewoon recht op WW. Hetzelfde geldt voor de ontslagvergoeding, als die is overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst.

De voordelen voor de werkgever zijn grotendeels hetzelfde als die voor de werknemer. Daar mag aan worden toegevoegd dat een ontslag met wederzijds goedvinden de werkgever zekerheid oplevert over de beëindiging van het dienstverband.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

 

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin