Diensten van Ontslagvergoeding.nl

 

Ontslag met een vaststellingsovereenkomst (voor de werknemer)

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellings- overeenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:

 • € 1,-

Beoordeling Vaststellings- overeenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Is de vaststellings- overeenkomst wel of niet WW-veilig?
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:

 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellings- overeenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing- of onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:

 • € 600,-

wie betaalt dit?
 

Ontslag via UWV  om bedrijfseconomische redenen (voor de werknemer)

Beoordeling ontslagaanvrage om bedrijfseconomische redenen via UWV

 • Analyse ontslagaanvrage werkgever door arbeidsjurist
 • Schriftelijk rapport over de gegrondheid van de aanvrage (afspiegelingsbeginsel)
 • Model protestbrief naar werkgever
 • Telefonisch consult met arbeidsjurist

 • € 175,-

Eerste verweerschrift naar UWV

 • Opstellen bezwaarschrift door arbeidsjurist in overleg met jou
 • Indienen bezwaarschrift bij UWV
 • Beoordeling reactie van je werkgever op dit bezwaarschrift
 • Arbeidsjurist bespreekt telefonisch de beoordeling met jou

 • € 475,-

Tweede verweerschrift naar UWV

 • Opstellen tweede bezwaarschrift door arbeidsjurist in overleg met jou
 • Indienen verweer bij UWV

 • € 175,-

 

Ontslag via de Kantonrechter (voor de werknemer)

Beoordelen ontbindingsverzoek via Kantonrechter

 • Eerste protestbrief naar werkgever, waarin je aangeeft beschikbaar te zijn voor het overeengekomen werk
 • Analyse ontbindingsverzoek werkgever door arbeidsjurist
 • Schriftelijk advies
 • Telefonisch consult met arbeidsjurist over het advies en vervolgstappen

 • € 275,-

Ontbindingsprocedure via de Kantonrechter

 • Opstellen van een verweerschrift door arbeidsjurist in overleg met jou
 • Indienen verweerschrift bij de Kantonrechter
 • Vertegenwoordiging op de zitting door arbeidsjurist bij de Kantonrechter en mondeling verweer

 • € 1500,-

 

Ontslag op staande voet (voor de werknemer)

Beoordeling van je positie bij ontslag op staande voet

 • Eerste protestbrief naar werkgever, waarin je aangeeft beschikbaar te zijn voor het overeengekomen werk
 • Analyse ontslag op staande voet werkgever door arbeidsjurist
 • Schriftelijk advies
 • Telefonisch consult met arbeidsjurist over het advies en vervolgstappen

 • € 175,-

Onderhandeling met je werkgever

 • Onderhandeling door arbeidsjurist met je werkgever over wedertewerkstelling en loondoorbetaling
 • Treffen van een minnelijke regeling over omzetten van ontslag op staande voet in een ontslag met vaststellingsovereenkomst

 • € 350,-

Kort geding via de Kantonrechter

 • Opstellen dagvaarding door arbeidsjurist
 • Vertegenwoordiging ter zitting Kantonrechter en mondelinge behandeling
 • Bespreken vonnis met jou

 • € 1500,-

 
 
wie betaalt dit?

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin