Wat is een unieke of uitwissel­bare functie?
Home 9 Bedrijfs­economisch ontslag 9 Wat is een unieke of uitwissel­bare functie?

Het onderscheid unieke of uitwisselbare functie is belangrijk bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Bij een unieke functie heeft de werkgever veel ruimte om te bepalen wie hij wil ontslaan. Bij uitwisselbare functies is dat niet het geval.

Unieke functie

Een unieke functie is een functie die binnen de organisatie maar door één werknemer wordt uitgeoefend. Als de bedrijfseconomische omstandigheden een ontslag noodzakelijk maken, dan heeft de werkgever de vrijheid om te bepalen dat zo’n unieke functie moet worden geschrapt. Degene die die functie vervult verliest dan zijn baan. Er hoeft niet te worden afgespiegeld.

Uitwisselbare functies

Uitwisselbare functies worden per definitie door meer werknemers uitgevoerd. Het gaat dan om functies die identiek of vrijwel hetzelfde zijn. Als er binnen een bedrijf bijvoorbeeld 6 chauffeurs zijn, dan zijn die functies uitwisselbaar. Volgens de Ontslagregeling is een functie uitwisselbaar met een andere functie, indien:

  1. de functies vergelijkbaar zijn voor zover het betreft de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of structurele aard van de functie, en
  2. het niveau van de functie en de bij de functie behorende beloning gelijkwaardig zijn.

Je moet wel altijd de functies met elkaar vergelijken, dus niet de personen, die de functies uitoefenen. De functie van directeur is niet uitwisselbaar met die van productiemedewerker. Ook niet als de bewuste productiemedewerker voorheen directeur is geweest.