Vaststel­lingsover­eenkomst onderhandelen

Wanneer moet ik over mijn vaststellingsovereenkomst onderhandelen?

Een goed voorbeeld is de ontslagsituatie, waarbij je werkgever je een aanbod tot een ontslag met wederzijds goedvinden heeft gedaan en je daarin maar een kleine ontslagvergoeding heeft aangeboden. Een goede vaststellingsovereenkomst onderhandeling kan dan leiden tot een hogere ontslagvergoeding. Maar dan moet je je kaarten wel goed uitspelen. Je werkgever zal ervan overtuigd moeten worden dat hij je meer moet betalen. Hoe doe je dat?

Het onderhandelen vaststellingsovereenkomst door Ontslagvergoeding.nl

Je kunt natuurlijk zelf proberen je werkgever te overtuigen. Voor ons is de vaststellingsovereenkomst onderhandeling dagelijks werk. We kennen niet alleen alle regels, maar ook de tactieken, die werkgevers gebruiken. Bij het vaststellingsovereenkomst onderhandelen nemen wij alle communicatie met jouw werkgever van je over. Vervolgens overleggen wij steeds met jou over de volgende stap. Op deze manier ben je van het beste onderhandelingsresultaat verzekerd. En nemen wij de stress van rechtstreeks contact met je werkgever bij je weg. Uiteindelijk bepaal je zelf steeds wat er wel of niet gebeurt, maar wij zullen je helder adviseren.

Vaste prijs, vooraf te betalen

Bij ons betaal je een vaste prijs voor het onderhandelen vaststellingsovereenkomst. Je weet zo precies en vooraf waar je aan toe bent. Gelijk nadat we betaling van je hebben ontvangen, gaan we aan het werk. Je ontvangt een formulier om je gegevens aan ons op te sturen. Na ontvangst daarvan nemen we contact met je op. We zullen beoordelen hoe sterk of zwak je staat met je zaak. Natuurlijk zullen we goed kijken naar de ontslagvergoeding en de transitievergoeding. Ook zullen we bespreken in hoeverre je eventueel nog bij je werkgever wil blijven. De insteek van de vaststellingsovereenkomst onderhandeling is een beter resultaat te krijgen. Dat lukt ons eigenlijk bijna altijd. Jouw investering in het onderhandelen vaststellingsovereenkomst verdient zich praktisch altijd terug. We zullen in de onderhandeling altijd jouw werkgever aanspreken tot terugbetaling van de door jou gemaakte kosten. Let wel: hij is niet verplicht jou terug te betalen, maar vaak lukt dat wel.

Wij nemen deze regel als uitgangspunt:

Ontslagvergoeding = transitievergoeding + afkoopsom

Onze werkwijze

Stap 1: INTAKE

Na jouw betaling mailen we je een formulier om een paar vragen over jouw situatie te beantwoorden en jouw documenten (vaststellingsovereenkomst, arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld) te uploaden. Deze informatie bestuderen wij grondig.

Stap 2: BEOORDELEN
We mailen je ons schriftelijk rapport met onze bevindingen, als je ons gevraagd hebt de vaststellingsovereenkomst te beoordelen. Zo weet je zwart op wit hoe het zit met je WW-rechten en wat bijvoorbeeld de verbeterpunten in de vaststellingsovereenkomst zijn.
Stap 3: OVERLEG MET JOU
We overleggen telefonisch met jou over je situatie. Mocht je nog vragen hebben, dan kunnen we die beantwoorden. Ook bespreken we met jou de eventuele vervolgstappen, jouw wensen daarbij en of wij het contact (de onderhandeling) met jouw werkgever moeten gaan overnemen.
Stap 4: ONDERHANDELEN

We onderhandelen met jouw werkgever over een betere vaststellingsovereenkomst, als je ons daar opdracht voor hebt gegeven. We nemen dan alle communicatie met jouw werkgever over je ontslag van je over. Natuurlijk betrekken we je vooraf steeds bij iedere stap in het onderhandelingsproces.

Stap 5: VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
Als we voor je onderhandelen, dan brengen we de beste vaststellingsovereenkomst voor je tot stand. Uiteraard doen we dat steeds in nauw overleg met jou en staat jouw belang voorop.

Onze website

bezoekers per maand

ontslagvragen per maand

gemiddelde klantwaardering