Second opinion en Deskundigenoordeel

 

 Vroeger werden de termen second opinion en deskundigenoordeel vaak door elkaar gebruikt. Waar de bedrijfsarts een oordeel had gegeven over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, kon de werkgever of de werknemer, die het daar niet mee eens was, naar UWV om een deskundigenoordeel (of destijds second opinion) aan te vragen. Sinds 1 juli 2017 is […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

 

 Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. De beoogde ingangsdatum als wet is 1 januari 2020. Hieronder tref je de belangrijkste aankomende wetswijzigingen aan voor het ontslagrecht en flexrecht. Ontslagrecht Cumulatiegrond In de huidige wet (WWZ) heeft een werkgever een zogenaamde redelijke grond nodig om de arbeidsovereenkomst met een werknemer […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Overbruggingsregeling transitievergoeding? Zit niet stil!

 

 Stel je bent een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers). En stel je hebt toestemming gekregen van UWV om de arbeidsovereenkomst met een medewerker op te zeggen, vanwege je slechte financiële situatie. Je valt binnen de criteria van de Overbruggingsregeling Transitievergoeding. UWV heeft dat zelfs keurig netjes bevestigd in het oordeel dat je hebt gevraagd. […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Werkgevers krijgen betaalde transitievergoeding terug

 

 Werkgevers moeten dan wel zelf actie ondernemen. Een begin juli 2018 aangenomen wetsvoorstel biedt werkgevers de mogelijkheid om een betaalde transitievergoeding bij een ontslag wegens langdurige ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar) terug te vragen bij UWV. WWZ en transitievergoeding Sinds 1 januari 2015 hebben werkgevers en werknemers bij ontslag te maken met de wettelijke […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Klokkenluiden: het blijft uitkijken

 

 Stel je werkt bij een bedrijf. En je constateert zaken, die niet kunnen (misstanden), of waarvan je denkt: hier klopt iets niet. Bijvoorbeeld financiële malversaties, of al te agressieve verkooptechnieken. Wat doe je dan? Het lijkt logisch en redelijk dat je met je verhaal naar buiten treedt. Klokkenluiden is vrijheid van meningsuiting, toch? Mis! Goed […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

 

 Hoofdregel: Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst niet mogelijk Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds, dat wil zeggen: gedurende de looptijd, worden opgezegd. Dat geldt voor zowel de werkgever als de werknemer. Het uitgangspunt is dus dat zo’n arbeidscontract volledig wordt uitgediend. Uitzonderingen: Op de hoofdregel gelden een paar uitzonderingen. Zo is een opzegging door werkgever […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Geen transitievergoeding bij faillissement of surséance van betaling

 

 Faillissement en surséance van betaling Indien de werkgever failliet gaat of indien hem surséance van betaling is verleend, komt het recht op transitievergoeding te vervallen. Let op: dit geldt niet alleen voor dienstverbanden die eindigen na de datum van het faillissement of surséance van betaling, maar ook voor voor die datum ontstane rechten verplichtingen (zie […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Wet Aanpak Schijnconstructies: Loon verrekenen en inhouden

 

 Specificeren en gireren Vanaf 1 januari 2016 geldt voor de werkgever de verplichting (Wet Aanpak Schijnconstructies) de bedragen waaruit het loon is samengesteld en hetgeen daarop wordt ingehouden te specificeren op de loonstrook. Verder geldt de verplichting om (tenminste het netto equivalent van het bruto) minimumloon giraal te betalen. De achterliggende gedachte van deze wetgeving […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst

 

 Onder de WWZ hebben werknemers bij opzegging of ontbinding van hun arbeidsovereenkomst vanaf de duur van het dienstverband van 2 jaar (in de meeste gevallen) recht op een transitievergoeding. Veelal vindt echter niet een opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst plaats, maar komen partijen het ontslag overeen. Dit ontslag met wederzijds goedvinden moet dan schriftelijk […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Voor werkgevers: Gratis webinar Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

 

 WWZ Speciaal voor werkgevers organiseert Ontslagvergoeding.nl in maart 2015 (2x) een gratis webinar over een belangrijke wijziging uit de WWZ, die ingaat per 1 juli 2015, de nieuwe systematiek rondom de ontslagvergoeding. In korte tijd wordt je bijgepraat over de nieuwe regels. Ook krijg je tips over hoe je het beste om kunt gaan met de veranderingen. Harald van Wordragen verzorgt […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin