Blog

Ons commentaar op actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Moet ik studiekosten terugbetalen?

Moet ik studiekosten terugbetalen?

Tegenwoordig is het heel gebruikelijk om tijdens je dienstverband opleidingen en cursussen te volgen. Werkgevers kennen zelfs geregeld hele opleidingsprogramma's om hun werknemers up to date te...

read more
Transitievergoeding 2021

Transitievergoeding 2021

Met ingang van 1 januari 2021 is het maximumbedrag van de wettelijke transitievergoeding verhoogd van € 83.000 naar € 84.000. Als het bruto jaarsalaris hoger is dan € 84.000, geldt maximaal een...

read more
Voorwaarden NOW 3.0

Voorwaarden NOW 3.0

De impact van de coronacrisis op de economie duurt voort. Het kabinet heeft daarom in augustus het steun- en herstelpakket aangekondigd dat vanaf 1 oktober geldt. Een van de maatregelen is de...

read more
NOW 2.0 en ontslag

NOW 2.0 en ontslag

Vanaf 6 juli aanstaande kunnen werkgevers bij UWV een (tweede) aanvraag doen voor loonkostensubsidie in verband met de corona crisis. Deze NOW 2.0-regeling komt voor een groot deel overeen met de...

read more
De coronacrisis en vakantierechten

De coronacrisis en vakantierechten

Door de coronacrisis is er in veel sectoren sprake van veel minder of helemaal geen werk. Maar werkgevers moeten werknemers het loon (meestal) wel gewoon doorbetalen. Daardoor komen ze in de...

read more
Ontslagvergoedingen in tijden van Corona

Ontslagvergoedingen in tijden van Corona

Geregeld krijg ik de vraag of coronacrisis zoals we die nu kennen, nu of in de toekomst gevolgen zal hebben voor de hoogte van ontslagvergoedingen. Het antwoord op deze vraag is dat dat in sommige...

read more
Ontslag en de coronacrisis

Ontslag en de coronacrisis

Duidelijk is dat de uitbraak van het Coronavirus een vergaand negatieve impact zal hebben op de wereldeconomie en de Nederlandse economie, die bovendien nog lange tijd zal kunnen nawerken....

read more
Oproepkracht na 1 januari 2020

Oproepkracht na 1 januari 2020

De regels rondom oproepcontracten zijn met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangescherpt. En dat in het voordeel van de werknemer, oproepkracht. Wat verstaat de wet onder een...

read more
Second opinion en Deskundigenoordeel

Second opinion en Deskundigenoordeel

Vroeger werden de termen second opinion en deskundigenoordeel vaak door elkaar gebruikt. Waar de bedrijfsarts een oordeel had gegeven over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, kon de werkgever...

read more
Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. De beoogde ingangsdatum als wet is 1 januari 2020. Hieronder tref je de belangrijkste aankomende...

read more
Klokkenluiden: het blijft uitkijken

Klokkenluiden: het blijft uitkijken

Stel je werkt bij een bedrijf. En je constateert zaken, die niet kunnen (misstanden), of waarvan je denkt: hier klopt iets niet. Bijvoorbeeld financiële malversaties, of al te agressieve...

read more
Vanaf 1 juli 2015: De Billijke vergoeding

Vanaf 1 juli 2015: De Billijke vergoeding

Vanaf 1 juli 2015 treedt een belangrijk deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. In een ander artikel wijdde ik al enige woorden aan de transitievergoeding. Deze vergoeding wordt berekend...

read more
Vanaf 1 juli 2015: de Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015: de Transitievergoeding

Op 1 juli aanstaande gaat het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in. Vanaf die datum hebben werknemers bij onvrijwillig ontslag recht op zo'n transitievergoeding, als de totale duur van...

read more
WWZ wijzigingen 1 juli 2014 uitgesteld

WWZ wijzigingen 1 juli 2014 uitgesteld

Bij gelegenheid van de behandeling in de Eerste Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd de met ingang van 1 juli aanstaande beoogde wijzigingen van het ontslagrecht...

read more
Wijzigingen ontslagrecht per 1 juli 2014

Wijzigingen ontslagrecht per 1 juli 2014

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht (wetsontwerp Werk en Zekerheid). Over een paar maanden (1 juli 2014) zijn ook al een paar veranderingen aan de orde. Het gaat om de volgende wijzigingen....

read more
Op welke ontslagvergoeding heb ik recht?

Op welke ontslagvergoeding heb ik recht?

Een goede vraag en een belangrijke vraag, als je ontslagen dreigt te worden. Het antwoord is niet zo heel eenvoudig, of beter gezegd zal indruisen tegen je rechtsgevoel. Jouw recht op een...

read more