Coronacrisis: Werktijdverkorting wordt Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

 

 Gisteren schreven we nog een artikel over de Regeling Werktijdverkorting. Dit artikel is ingehaald door de nieuwe maatregelen. Het kabinet heeft gisterenavond aangekondigd de regeling WTV te vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wat houdt de NOW in? Anders dat onder de oude WTV betekent de NOW (op hoofdlijnen): Werkgevers krijgen een […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Ontslag en de coronacrisis

 

 Duidelijk is dat de uitbraak van het Coronavirus een vergaand negatieve impact zal hebben op de wereldeconomie en de Nederlandse economie, die bovendien nog lange tijd zal kunnen nawerken. Werkgevers zien opdrachten,  werk en omzet wegvallen. Terwijl de kosten gewoon blijven doorlopen. Voor de meeste werkgevers zijn de loonkosten hun hoogste kostenpost. Die post zal […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Werktijdverkorting (WTV) ten gevolge van het coronavirus

 

 Onderstaand artikel is niet meer van toepassing. Lees in plaats daarvan dit artikel.  We zien op dit moment dat veel werkgevers werktijdverkorting aanvragen als gevolg van wegvallend werk door de uitbraak van het coronavirus. Hoe werkt dit en wie moet wat betalen? Stap 1: (Herhaalde) aanvraag door de werkgever De werkgever die gedurende minimaal 2 […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Vakantiedagen na einde slapend dienstverband

 

 Als een (slapend) dienstverband wordt beëindigd, bijvoorbeeld door middel van een vaststellingsovereenkomst, dan moet de werkgever de niet genoten vakantiedagen uitbetalen. De wettelijke (of minimum)vakantieaanspraak (4 weken per kalenderjaar) vervalt normaal gesproken als de werknemer die niet voor 1 juli van het daaropvolgende jaar heeft opgenomen. Geldt dat ook als de werknemer ziek is (geweest)? […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Hogere ontslagvergoedingen vanaf 1 januari 2020?

 

 Sinds 1 januari 2020 kennen we volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de cumulatiegrond bij ontslag (artikel 7: 669 lid 3 sub i BW). Deze maakt een ontslag bij de rechter eerder mogelijk. Wel kan de rechter, die op deze ontslaggrond de arbeidsovereenkomst ontbindt, een extra ontslagvergoeding toekennen aan de werknemer. Dit extra is […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Oproepkracht na 1 januari 2020

 

 De regels rondom oproepcontracten zijn met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangescherpt. En dat in het voordeel van de werknemer, oproepkracht. Wat verstaat de wet onder een oproepcontract? Wettelijk is er sprake van een oproepovereenkomst als de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten (in het geval er geen werk voorhanden is) of als de […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Arbeidsongeschikt en 10 jaar in dienst? Claim nu de transitievergoeding!

 

 Als je op of na 1 juli 2015 arbeidsongeschikt bent geworden (je bent 2 jaar ziek geweest en je hebt een WIA-uitkering toegekend gekregen van UWV), je niet meer werkt bij je oude werkgever en hij je geen loon meer betaalt en hoeft te betalen, dan heb je een zogenaamd “slapend dienstverband”. Waarschijnlijk heeft je […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Arbeidsongeschikt en bijna AOW? Claim nu de transitievergoeding!

 

 Als je op of na 1 juli 2015 arbeidsongeschikt bent geworden (je bent 2 jaar ziek geweest en je hebt een WIA-uitkering toegekend gekregen van UWV), je niet meer werkt bij je oude werkgever en hij je geen loon meer betaalt en hoeft te betalen, dan heb je een zogenaamd “slapend dienstverband”. Waarschijnlijk heeft je […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Second opinion en Deskundigenoordeel

 

 Vroeger werden de termen second opinion en deskundigenoordeel vaak door elkaar gebruikt. Waar de bedrijfsarts een oordeel had gegeven over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, kon de werkgever of de werknemer, die het daar niet mee eens was, naar UWV om een deskundigenoordeel (of destijds second opinion) aan te vragen. Sinds 1 juli 2017 is […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

 

 Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. De beoogde ingangsdatum als wet is 1 januari 2020. Hieronder tref je de belangrijkste aankomende wetswijzigingen aan voor het ontslagrecht en flexrecht. Ontslagrecht Cumulatiegrond In de huidige wet (WWZ) heeft een werkgever een zogenaamde redelijke grond nodig om de arbeidsovereenkomst met een […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin