NOW 2.0 en ontslag

 

 Vanaf 6 juli aanstaande kunnen werkgevers bij UWV een (tweede) aanvraag doen voor loonkostensubsidie in verband met de corona crisis. Deze NOW 2.0-regeling komt voor een groot deel overeen met de oorspronkelijke NOW-regeling. Een opmerkelijk verschil is de zogenaamde ontslagboete, die in deze tweede tranche van de NOW is komen te vervallen. Althans de boete […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

De coronacrisis en vakantierechten

 

 Door de coronacrisis is er in veel sectoren sprake van veel minder of helemaal geen werk. Maar werkgevers moeten werknemers het loon (meestal) wel gewoon doorbetalen. Daardoor komen ze in de verleiding aan hun werknemers te vragen vakantiedagen op te nemen. Moeten werknemers daarmee akkoord gaan? Aan de andere kant: er zijn werknemers, die al […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Coronacrisis: Werktijdverkorting wordt Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

 

 Gisteren schreven we nog een artikel over de Regeling Werktijdverkorting. Dit artikel is ingehaald door de nieuwe maatregelen. Het kabinet heeft gisterenavond aangekondigd de regeling WTV te vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wat houdt de NOW in? Anders dat onder de oude WTV betekent de NOW (op hoofdlijnen): Werkgevers krijgen een […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Ontslag en de coronacrisis

 

 Duidelijk is dat de uitbraak van het Coronavirus een vergaand negatieve impact zal hebben op de wereldeconomie en de Nederlandse economie, die bovendien nog lange tijd zal kunnen nawerken. Werkgevers zien opdrachten,  werk en omzet wegvallen. Terwijl de kosten gewoon blijven doorlopen. Voor de meeste werkgevers zijn de loonkosten hun hoogste kostenpost. Die post zal […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Werktijdverkorting (WTV) ten gevolge van het coronavirus

 

 Onderstaand artikel is niet meer van toepassing. Lees in plaats daarvan dit artikel.  We zien op dit moment dat veel werkgevers werktijdverkorting aanvragen als gevolg van wegvallend werk door de uitbraak van het coronavirus. Hoe werkt dit en wie moet wat betalen? Stap 1: (Herhaalde) aanvraag door de werkgever De werkgever die gedurende minimaal 2 […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Vakantiedagen na einde slapend dienstverband

 

 Als een (slapend) dienstverband wordt beëindigd, bijvoorbeeld door middel van een vaststellingsovereenkomst, dan moet de werkgever de niet genoten vakantiedagen uitbetalen. De wettelijke (of minimum)vakantieaanspraak (4 weken per kalenderjaar) vervalt normaal gesproken als de werknemer die niet voor 1 juli van het daaropvolgende jaar heeft opgenomen. Geldt dat ook als de werknemer ziek is (geweest)? […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Hogere ontslagvergoedingen vanaf 1 januari 2020?

 

 Sinds 1 januari 2020 kennen we volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de cumulatiegrond bij ontslag (artikel 7: 669 lid 3 sub i BW). Deze maakt een ontslag bij de rechter eerder mogelijk. Wel kan de rechter, die op deze ontslaggrond de arbeidsovereenkomst ontbindt, een extra ontslagvergoeding toekennen aan de werknemer. Dit extra is […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Oproepkracht na 1 januari 2020

 

 De regels rondom oproepcontracten zijn met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangescherpt. En dat in het voordeel van de werknemer, oproepkracht. Wat verstaat de wet onder een oproepcontract? Wettelijk is er sprake van een oproepovereenkomst als de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten (in het geval er geen werk voorhanden is) of als de […]

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin