Cumulatiegrond

Deze ontslaggrond maakt het mogelijk om via de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een cumulatie van redenen.

Wat is de cumulatiegrond bij ontslag?

De cumulatiegrond is ingevoerd per 1 januari 2020 (Wet arbeidsmarkt in balans, WAB). Het idee erachter is dat als de kantonrechter niet op één van de andere ontslaggronden (bijvoorbeeld disfunctioneren, of verstoorde arbeidsverhouding) tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan komen, omdat de feiten, daarvoor onvoldoende zwaar zijn, hij wel kan ontbinden op de cumulatiegrond. Dus bijvoorbeeld: een beetje verstoorde arbeidsverhouding en een beetje disfunctioneren is samen de cumulatiegrond. Wel blijft gelden dat er niks anders op moet zitten dan ontslag. De wet formuleert het zo:

“een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld in de onderdelen c tot en met h, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan.”

Welke combinatie van gronden?

In de praktijk zal het veelal gaan om de ontslaggronden, disfunctioneren, verwijtbaar handelen en verstoorde arbeidsverhouding. En dan alle drie gecombineerd, of twee van deze drie. Wettelijk is een combinatie met de ontslaggronden bedrijfseconomisch ontslag, of langdurige arbeidsongeschiktheid niet mogelijk.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin