Peildatum

De peildatum speelt bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel een grote rol. Op de peildatum wordt het afspiegelinsbeginsel toegepast. Bij een eerdere of latere gekozen datum kunnen werknemers bijvoorbeeld in een andere leeftijdscategorie terecht komen. Sowieso is de personeelssamenstelling bij een werkgever een dynamisch geheel. De peildatum bevriest het personeelsbestand als het ware. 

Peildatum is datum indiening ontslagaanvrage, tenzij..

Omdat een reorganisatie behoorlijk wat voorbereidingstijd vergt is het belangrijk om te weten wat de peildatum is waarop gaat worden afgespiegeld. De hoofdregel luidt dat er moet worden afgespiegeld per de datum waarop de ontslagaanvragen bij het UWV worden ingediend. Maar als werkgever mag je ook kiezen voor een eerdere objectiveerbare datum. Dit kan bijvoorbeeld het moment zijn waarop de werknemers schriftelijk gemeld wordt dat zij boventallig zijn.