Ontbinden vaststellingsovereenkomst en bedenktijd

11 jun 2021

Als werknemer heb je de mogelijkheid om eenvoudig terug te komen op de vaststellingsovereenkomst, die je met je werkgever over je ontslag hebt gesloten. Dat kan met een schriftelijke ontbindingsverklaring gericht aan je werkgever. Die verklaring moet je wel tijdig, dat wil zeggen binnen de wettelijke bedenkterrmijn doen. Eerder schreven we daar ook al over. 

Bedenktermijn is 14 dagen

In artikel 7:670b lid 2 BW is bepaald dat, indien de arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd, de werknemer het recht heeft om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, te ontbinden door een schriftelijke aan de werkgever gerichte verklaring.

Wanneer gaat de bedenktijd in?

De ingangsdatum van de bedenktijd is niet altijd even gemakkelijk te bepalen. Vaak bereiken werkgever en werknemer bijvoorbeeld overeenstemming in de correspondentie tussen elkaar of elkaars juridisch gemachtigden. In zo’n geval gaat de bedenktijd dus al lopen, terwijl de vaststellingsovereenkomst nog niet formeel ondertekend is. 

Overeenstemming over de belangrijkste punten

Een ander belangrijk punt is dat de wettelijke bedenktermijn al in kan gaan, terwijl nog niet over álle punten overeenstemming is. Rechters lijken het veelal voldoende te vinden als schriftelijk in ieder geval wel overeenstemming is over de belangrijkste punten rondom het ontslag met wederzijds goedvinden. Lees bijvoorbeeld deze uitspraak van de Kantonrechter Rotterdam van 26 mei 2021 er maar eens op na.

Voorbehoud bij onderhandelen

Om geen discussie te krijgen over de ingangsdatum van de bedenktijd is het zinvol om tijdens het onderhandelingstraject aan de andere partij duidelijk te maken wanneer wel of geen volledige overeenstemming is bereikt en dat je eerst bij volledige overeenstemming de bedenktijd wilt laten ingaan.