Hulp bij je ontslag(vergoeding)?

Vanaf € 1,-

Je wil een hogere ontslagvergoeding, dan de transitievergoeding. Nu gaat het erom, die extra ontslagvergoeding te realiseren. Dat kàn bij een ontslag met een vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst

In Nederland worden de meeste ontslagen van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geregeld via een vaststellingsovereenkomst. Zo’n ontslag met wederzijds goedvinden is per definitie een onderhandelingsresultaat. Werkgever vinden elkaar in de vaststellingsovereenkomst op de voorwaarden, waaronder de arbeidsovereenkomst kan eindigen. Belangrijk onderdeel van die voorwaarden is de ontslagvergoeding. Lees meer over wat er in een vaststellingsovereenkomst moet staan. Kortom, een vaststellingsovereenkomst biedt jouw de kans op een hogere ontslagvergoeding!

Waarom wil mijn werkgever een vaststellingsovereenkomst? 

Werkgevers hebben een goede reden om te kiezen voor ontslag via een vaststellingsovereenkomst in plaats van via een ontslagprocedure bij UWV of de Kantonrechter.

 • De belangrijkste reden is dat in zo’n ontslagprocedure het ontslag vooraf wordt getoetst. De toetsingscriteria zijn zo streng dat de meeste ontslagzaken niet tot een ontslag bij de Kantonrechter of UWV zouden kunnen leiden. Met een vaststellingsovereenkomst krijgt de werkgever zekerheid dat het ontslag tot stand komt. Bovendien heeft de werkgever zekerheid over wat hij jou moet betalen, in plaats van dat een rechter dat voor hem uitmaakt;
 • Een andere reden is dat een ontslagprocedure lang kan duren. Het duurt een week of acht voordat UWV of Kantonrechter tot een uitspraak komen. Die uitspraak kan vervolgens ter discussie worden gesteld in hoger beroep. Al die tijd heeft de werkgever (en de werknemer trouwens ook) geen zekerheid over het ontslag;
 • Tot slot is het opstellen van een vaststellingsovereenkomst goedkoper, dan het voeren van een ontslagprocedure. Bij zo’n procedure ontkomt de werkgever bijna nooit aan het inschakelen van een jurist. Dat kost tijd en geld. Werkgevers nemen een hogere ontslagvergoeding dan op de koop toe.

Spreekballon02

Onderhandelen is het devies!

Door goed te onderhandelen krijg je een hogere ontslagvergoeding. Met een uitstekende onderhandeling de maximale ontslagvergoeding. De transitievergoeding is niet het eindpunt, maar het beginpunt van deze onderhandeling. Je zult goed moeten bekijken in hoeverre jouw werkgever zijn ontslagdossier op orde heeft. We geven je op een briefje dat dat niet het geval zal zijn bij persoonsgebonden ontslagmotieven (bijvoorbeeld disfunctioneren). Dat komt omdat de regels zo streng zijn en voor de meeste werkgevers praktisch niet uitvoerbaar zijn.

Heb je een vaststellingsovereenkomst gekregen?

 

 

Ja, ik heb een vaststellingsovereenkomst gekregen
Nee, ik heb geen vaststellingsovereenkomst gekregen

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:
 • € 1,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

wie betaalt dit?

 


Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin