Je wilt een hogere ontslagvergoeding. Dat kan via een vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst

In Nederland worden de meeste ontslagen van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geregeld via een vaststellingsovereenkomst. Zo’n ontslag met wederzijds goedvinden is per definitie een onderhandelingsresultaat. Werkgever vinden elkaar in de vaststellingsovereenkomst op de voorwaarden, waaronder de arbeidsovereenkomst kan eindigen. Belangrijk onderdeel van die voorwaarden is de ontslagvergoeding. Lees meer over wat er in een vaststellingsovereenkomst moet staan. Kortom, een vaststellingsovereenkomst biedt jouw de kans op een hogere ontslagvergoeding!

Waarom wil mijn werkgever een vaststellingsovereenkomst? 

Werkgevers hebben een goede reden om te kiezen voor ontslag via een vaststellingsovereenkomst in plaats van via een ontslagprocedure bij UWV of de Kantonrechter.

  • De belangrijkste reden is dat in zo’n ontslagprocedure het ontslag vooraf wordt getoetst. De toetsingscriteria zijn zo streng dat de meeste ontslagzaken niet tot een ontslag bij de Kantonrechter of UWV zouden kunnen leiden. Met een vaststellingsovereenkomst krijgt de werkgever zekerheid dat het ontslag tot stand komt. Bovendien heeft de werkgever zekerheid over wat hij jou moet betalen, in plaats van dat een rechter dat voor hem uitmaakt;
  • Een andere reden is dat een ontslagprocedure lang kan duren. Het duurt een week of acht voordat UWV of Kantonrechter tot een uitspraak komen. Die uitspraak kan vervolgens ter discussie worden gesteld in hoger beroep. Al die tijd heeft de werkgever (en de werknemer trouwens ook) geen zekerheid over het ontslag;
  • Tot slot is het opstellen van een vaststellingsovereenkomst goedkoper, dan het voeren van een ontslagprocedure. Bij zo’n procedure ontkomt de werkgever bijna nooit aan het inschakelen van een jurist. Dat kost tijd en geld. Werkgevers nemen een hogere ontslagvergoeding dan op de koop toe.

Met een vaststellingsovereenkomst wil je werkgever zijn risico’s afkopen. Vandaar de afkoopsom. 

Onderhandelen is het devies!

Door goed te onderhandelen krijg je een hogere ontslagvergoeding. Met een uitstekende onderhandeling de maximale ontslagvergoeding. De transitievergoeding is niet het eindpunt, maar het beginpunt van deze onderhandeling. Je zult goed moeten bekijken in hoeverre jouw werkgever zijn ontslagdossier op orde heeft. We geven je op een briefje dat dat niet het geval zal zijn bij persoonsgebonden ontslagmotieven (bijvoorbeeld disfunctioneren). Dat komt omdat de regels zo streng zijn en voor de meeste werkgevers praktisch niet uitvoerbaar zijn.

Klik hier als een vaststellingsovereenkomst hebt gekregen.

Onze werkwijze

Stap 1: INTAKE

Na jouw betaling mailen we je een formulier om een paar vragen over jouw situatie te beantwoorden en jouw documenten (vaststellingsovereenkomst, arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld) te uploaden. Deze informatie bestuderen wij grondig.

Stap 2: BEOORDELEN
We mailen je ons schriftelijk rapport met onze bevindingen, als je ons gevraagd hebt de vaststellingsovereenkomst te beoordelen. Zo weet je zwart op wit hoe het zit met je WW-rechten en wat bijvoorbeeld de verbeterpunten in de vaststellingsovereenkomst zijn.
Stap 3: OVERLEG MET JOU
We overleggen telefonisch met jou over je situatie. Mocht je nog vragen hebben, dan kunnen we die beantwoorden. Ook bespreken we met jou de eventuele vervolgstappen, jouw wensen daarbij en of wij het contact (de onderhandeling) met jouw werkgever moeten gaan overnemen.
Stap 4: ONDERHANDELEN

We onderhandelen met jouw werkgever over een betere vaststellingsovereenkomst, als je ons daar opdracht voor hebt gegeven. We nemen dan alle communicatie met jouw werkgever over je ontslag van je over. Natuurlijk betrekken we je vooraf steeds bij iedere stap in het onderhandelingsproces.

Stap 5: VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
Als we voor je onderhandelen, dan brengen we de beste vaststellingsovereenkomst voor je tot stand. Uiteraard doen we dat steeds in nauw overleg met jou en staat jouw belang voorop.

Onze website

bezoekers per maand

ontslagvragen per maand

gemiddelde klantwaardering