Ontslag vanwege faillissement
Home 9 Bedrijfs­economisch ontslag 9 Ontslag vanwege faillissement

Als een werkgever niet langer zijn schulden kan betalen, dan kan de rechtbank het faillissement uitspreken.

Wie vraagt het faillissement aan?

Het faillissement kan worden aangevraagd door schuldeisers, maar het komt ook regelmatig voor dat werknemers het faillissement aanvragen omdat zij al geruime tijd geen loon meer ontvangen. Als het faillissement door de rechtbank wordt uitgesproken, zal de rechtbank direct een curator benoemen. Dit is meestal een advocaat die wordt aangewezen om ten behoeve van de schuldeisers na te gaan in hoeverre er nog een betaling op de schulden kan plaatsvinden.

Wat moet ik doen als mijn werkgever mijn loon niet meer kan betalen?

Het advies is in zo’n geval eerst een aangetekende brief te sturen, waarin je jouw werkgever sommeert het loon alsnog per omgaande aan jou te betalen. Het niet kunnen betalen ontslaat jouw werkgever namelijk niet van zijn betalingsverplichting. Betaalt je werkgever dan nog niet, dan kun je melding bij UWV doen van betalingsonmacht van je werkgever. 

Welke betalingen neemt UWV over?

In het geval van faillissement of echte betalingsonmacht van je werkgever om je loon e.d. te betalen, neemt UWV de volgende betalingen over: 

  • achterstallig loon, onkostenvergoedingen en eventuele dertiende maand over de afgelopen dertien weken
  • achterstallig vakantiegeld, nog uit te betalen vakantiedagen en pensioenpremies over het afgelopen jaar

De curator

Als je werkgever failliet verklaard is, dan heeft de benoemde curator in het faillissement de bevoegdheid de arbeidsovereenkomsten op te zeggen. De curator heeft niet de voorafgaande toestemming van UWV nodig. Verder hoeft de curator nooit een langere opzegtermijn in acht te nemen dan 6 weken.

Geen transitievergoeding

Je kunt geen aanspraak maken op een transitievergoeding, indien je arbeidsovereenkomst is geeindigd door opzegging door de curator in het faillissement van je werkgever. De transitievergoeding kan later weer wel in beeld komen, indien het bedrijf na het faillissement doorstart en je vervolgens toch wordt ontslagen.