Wat is het afspiege­lingsbe­ginsel?
Home 9 Bedrijfs­economisch ontslag 9 Wat is het afspiege­lingsbe­ginsel?

Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat de werkgever bij een bedrijfseconomisch ontslag zijn personeelsbestand zo laat krimpen dat de leeftijdsopbouw van het dit bestand voor en na de ontslagronde zoveel mogelijk hetzelfde blijft.  Het afspiegelingsbeginsel moet voorkomen dat de werkgever zijn persoonlijke voorkeuren laat prevaleren. Heeft de werkgever meerdere bedrijfsvestigingen dan moet hij afspiegelen per bedrijfsvestiging. Ook moet hij rekening houden met de peildatum.

Groepen

Om dit te bereiken moeten alle medewerkers van de organisatie die werkzaam zijn in dezelfde uitwisselbare functie (ook payrollers) worden ingedeeld in groepen 2, 3, 4, en 5. Deze indeling betreft het soort contract dat de medewerker heeft. Groep 1 betreft de uitzendkracht. De uitzendkracht komt altijd het eerst voor ontslag in aanmerking.

Meer in het bijzonder zien de groepen er als volgt uit:

Groep Soorten werknemers
Groep 1 Externe medewerkers. Dit zijn werknemers die niet op de payroll van de werkgever staan. Het gaat dan om gedetacheerde en ingeleende werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers.
Groep 2 Werknemers (inclusief payrollwerknemers) die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.
Groep 3 Oproepkrachten met een nulurencontract.
Groep 4 Werknemers (inclusief payrollwerknemers) met een arbeidscontract voor bepaalde tijd dat afloopt binnen ten hoogste 26 weken na de beslissing van het UWV.
Groep 5 Werknemers (inclusief payrollwerknemers) met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (inclusief payrollwerknemers) waarvan de resterende looptijd meer dan 26 weken bedraagt vanaf het moment van de beslissing van het UWV.

Leeftijdscategorieën

Vervolgens moeten de medewerkers uit de groepen 2 tot en met 5 in de volgende vijf leeftijdscategorieën worden ingedeeld:

  • van 15 tot en met 24 jaar
  • van 25 tot en met 34 jaar
  • van 35 tot en met 44 jaar
  • van 45 tot en met 54 jaar
  • van 55 jaar en ouder

Lees meer over hoe het afspiegelingsbeginsel precies werkt.