Wat is een Sociaal Plan?
Home 9 Bedrijfs­economisch ontslag 9 Wat is een Sociaal Plan?

Een sociaal plan is een collectieve regeling opgesteld door de werkgever. Daarin staat hoe een reorganisatie gaat verlopen en welke voorzieningen er zijn voor werknemers die hun baan verliezen. Vaak komen werkgevers een sociaal plan overeen met een andere partij. Afhankelijk van wie die partij is, gaat van het sociaal plan meer of juist minder werking uit. Een met een vakbond overeengekomen sociaal plan is praktisch altijd bindend. Rechters willen er niet vanaf wijken, omdat zij veronderstellen dat vakbonden de belangen van alle werknemers hebben gewogen, voordat zij hun handtekening onder het sociaal plan zetten. Voor een met de ondernemingsraad overeengekomen sociaal plan is die binding veel minder sterk. Uiteraard nog minder bindende kracht gaat uit van een sociaal plan dat eenzijdig door de directie is vastgesteld.

Het Sociaal Plan inhoudelijk

Er bestaat geen wet en er zijn geen regels, waaruit volgt wat er in een sociaal plan moet staan. Op het punt van de voorzieningen bij ontslag zullen werkgevers niet om de wettelijke regels over de transitievergoeding heen kunnen. Vaak is de financiële voorziening echter ruimer en soms veel ruimer. Het is hoe dan ook verstandig het sociaal plan goed te bestuderen. Welke voorzieningen treft de werkgever? Welke herplaatsingsinspanningen onderneemt de werkgever? Biedt je werkgever outplacementbegeleiding aan? Hoe en wanneer weet je dat je boventallig bent geworden?