Herplaats­ing en rede­lijke herplaats­ingstermijn
Home 9 Bedrijfs­economisch ontslag 9 Herplaats­ing en rede­lijke herplaats­ingstermijn

UWV toetst het ontslag niet alleen op een geldige bedrijfseconomische reden en de juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Ook zal UWV controleren of de werkgever er alles aan heeft gedaan de boventallige werknemer te herplaatsen binnen zijn onderneming of een zusterbedrijf in een andere passende functie. Ook vacatures spelen daarbij een rol.

De duur van de redelijke herplaatsingstermijn

De herplaatsing is wettelijk gekoppeld aan een ‘redelijke termijn” en in principe gelijk aan de voor de werkgever geldende opzegtermijn te rekenen vanaf het moment dat UWV de toestemming tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst heeft gegeven, aldus:

Duur dienstverband Opzegtermijn werkgever Redelijke herplaatsingstermijn
0 – 5 jaar 1 maand 1 maand
5 – 10 jaar 2 maanden 2 maanden
10 – 15 jaar 3 maanden 3 maanden
≥ 15 jaar 4 maanden 4 maanden
Arbeidsgehandicapte werknemer 26 weken

De verplichting van de werkgever om zich in te spannen de werknemer te herplaatsen kan overigens eerder al zijn ingegaan, namelijk op het moment dat de werknemer boventallig is geworden.