Herplaatsing en redelijke herplaatsingstermijn

UWV toetst het ontslag niet alleen op een geldige bedrijfseconomische reden en de juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Ook zal UWV controleren of de werkgever er alles aan heeft gedaan de boventallige werknemer te herplaatsen binnen zijn onderneming of een zusterbedrijf in een andere passende functie. Ook vacatures spelen daarbij een rol.

De duur van de redelijke herplaatsingstermijn

De herplaatsing is wettelijk gekoppeld aan een ‘redelijke termijn” en in principe gelijk aan de voor de werkgever geldende opzegtermijn te rekenen vanaf het moment dat UWV de toestemming tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst heeft gegeven, aldus:

Duur dienstverband Opzegtermijn werkgever Redelijke herplaatsingstermijn
0 – 5 jaar 1 maand 1 maand
5 – 10 jaar 2 maanden 2 maanden
10 – 15 jaar 3 maanden 3 maanden
≥ 15 jaar 4 maanden 4 maanden
Arbeidsgehandicapte werknemer 26 weken

De verplichting van de werkgever om zich in te spannen de werknemer te herplaatsen kan overigens eerder al zijn ingegaan, namelijk op het moment dat de werknemer boventallig is geworden.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin