Wat is een unieke of uitwisselbare functie?

Het onderscheid unieke of uitwisselbare functie is belangrijk bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Bij een unieke functie heeft de werkgever veel ruimte om te bepalen wie hij wil ontslaan. Bij uitwisselbare functies is dat niet het geval.

Unieke functie

Een unieke functie is een functie die binnen de organisatie maar door één werknemer wordt uitgeoefend. Als de bedrijfseconomische omstandigheden een ontslag noodzakelijk maken, dan heeft de werkgever de vrijheid om te bepalen dat zo’n unieke functie moet worden geschrapt. Degene die die functie vervult verliest dan zijn baan. Er hoeft niet te worden afgespiegeld.

Uitwisselbare functies

Uitwisselbare functies worden per definitie door meer werknemers uitgevoerd. Het gaat dan om functies die identiek of vrijwel hetzelfde zijn. Als er binnen een bedrijf bijvoorbeeld 6 chauffeurs zijn, dan zijn die functies uitwisselbaar. Volgens de Ontslagregeling is een functie uitwisselbaar met een andere functie, indien:

 1. de functies vergelijkbaar zijn voor zover het betreft de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of structurele aard van de functie, en
 2. het niveau van de functie en de bij de functie behorende beloning gelijkwaardig zijn.

Je moet wel altijd de functies met elkaar vergelijken, dus niet de personen, die de functies uitoefenen. De functie van directeur is niet uitwisselbaar met die van productiemedewerker. Ook niet als de bewuste productiemedewerker voorheen directeur is geweest.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin