Belasting betalen over andere beëindig­ingsafspra­ken
Home 9 Ontslagvergoeding en transitievergoeding 9 Belasting betalen over andere beëindig­ingsafspra­ken

Naast een afspraak over de ontslagvergoeding bevat de vaststellingsovereenkomst (bij een ontslag met wederzijds goedvinden) vaak andere beëindigingsafspraken met een financieel karakter. De vraag komt dan op hoe deze afspraken fiscaal moeten worden gezien en of en wie over de afgesproken bedragen belasting betaalt.

Outplacement- en scholingskosten

Voorzieningen met betrekking tot outplacement en scholing mogen fiscaal als bedrijfskosten worden aangemerkt. De werkgever mag dus btw verrekenen en de kosten in mindering brengen op zijn winst.

Bijdrage van werkgever in kosten juridische bijstand werknemer

Vaak wordt in de vaststellingsovereenkomst afgesproken dat de werkgever een tegemoetkoming in de kosten van juridische bijstand van de werknemer betaalt. Een dergelijke tegemoetkoming mag qua belasting niet worden aangemerkt als bedrijfskosten, maar moet worden aangemerkt als loon. Volgens de fiscale Werkkostenregeling heeft de werkgever de keuze:

  • deze kosten in de vrije ruimte te laten vallen
  • over deze kosten eindheffing te betalen
  • deze kosten te bruteren en loonbelasting af te dragen

Nota bene: de nota van de advocaat of jurist van de werknemer moet altijd op naam van de werknemer worden gesteld, omdat de werknemer en niet de werkgever opdrachtgever van de advocaat of jurist is.

Overdragen bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, auto van de zaak)

Het komt voor dat in de vaststellingsovereenkomst wordt afgesproken dat de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen mag behouden. Juridisch is er dan sprake van een eigendomsoverdracht van de werkgever naar de werknemer. Fiscaal moet de waarde van zo’n overdracht als loon worden aangemerkt. De werkgever heeft dan dezelfde mogelijkheden als hierboven genoemd in het kader van de Werkkostenregeling.