Wat is de wederindiensttredingsvoorwaarde?

De wederindiensttredingsvoorwaarde is de voorwaarde die UWV standaard verbindt aan een verleende ontslagvergunning om bedrijfseconomische reden. Vanaf het moment dat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd mag hij namelijk gedurende 26 weken geen andere werknemers of zzp-ers of uitzendkrachten aannemen voor hetzelfde werk. Dat werk moet de werkgever eerst aan de ontslagen werknemer aanbieden.

Hetzelfde werk?

Soms is het lastig om te beoordelen of het wel om hetzelfde werk gaat. Als de werkgever bijvoorbeeld een andere functienaam gebruikt of de taken een klein beetje heeft aangepast, kan juridisch nog steeds sprake zijn van “hetzelfde werk” dat eerst aan de ontslagen werknemer moet worden aangeboden. De werkgever die de ontslagen medewerker het aanbod doet om weer in dienst te treden moet daarbij minimaal de op dat moment gebruikelijke arbeidsvoorwaarden aanbieden. Dat betekent dat die arbeidsvoorwaarden gunstiger of ongunstiger kunnen zijn dan de werknemer voorheen gewend was.

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

Bij schending van de wederindiensttredingsvoorwaarde kan een werknemer de kantonrechter verzoeken de eerdere opzegging te vernietigen of hem een billijke vergoeding toe te kennen. De werknemer heeft hiervoor twee maanden de tijd vanaf het moment dat hij op de hoogte was van de schending, danwel in redelijkheid daarvan op de hoogte had kunnen zijn. De uiterlijke vervaltermijn voor een beroep op deze voorwaarde is twee maanden nadat de 26 weken periode is verstreken, dus een half jaar + twee maanden vanaf de dag van opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin