De beslissing van UWV: toestemming ja of nee voor het ontslag

De beslissing van UWV op het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen kent twee smaken, namelijk ja of nee. Bij een ja spreken we ook wel van een ontslagvergunning. De beslissing van UWV is altijd schriftelijk en wordt aan werkgever en werknemer gelijktijdig toegezonden.

UWV koppelt standaard de wederindiensttredingsvoorwaarde aan de ontslagvergunning. De ontslagvergunning is vier weken geldig. Dat wil zeggen dat de werkgever deze gedurende deze tijd mag gebruiken om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als de ontslagvergunning wordt geweigerd door UWV blijft de arbeidsovereenkomst in principe in stand. De werkgever mag immers niet opzeggen. Wel kan de werkgever alsnog naar de kantonrechter stappen om toestemming voor het ontslag te verkrijgen. Hij moet dan wel de inschatting maken dat UWV er naast zit, want de kantonrechter hanteert dezelfde toetsingscriteria als UWV bij het ontslag. De beroepstermijn voor de werkgever bedraagt twee maanden vanaf de datum van beslissing van UWV.

Als werknemer ben je altijd in de gelegenheid om, voorafgaand aan de beslissing van UWV, verweer te voeren op het ontslagverzoek van de werkgever. UWV stuurt de aanvraag van de werkgever dus altijd eerst aan je door met het verzoek hierop schriftelijk te reageren.

Ontslagvergoeding

Als je werkgever de arbeidsovereenkomst met toestemming van UWV heeft opgezegd heb je in principe altijd recht op een ontslagvergoeding, ter grootte van de transitievergoeding. Bij een gunstiger sociaal plan kan de ontslagvergoeding meer bedragen.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin