Eindafrekening dienstverband

Bij een ontslag volgt de eindafrekening. Vakantiedagen, vakantiegeld en andere tegoeden moet de werkgever via de eindafrekening aan de werknemer uitbetalen.

Ontslagvergoedingen

In de eindafrekening specificeert de werkgever meestal meteen ook de ontslagvergoeding of de transitievergoeding en het loon over de laatste loonperiode dat de werknemer in dienst was. Verplicht is dit echter niet. De werkgever kan er ook voor kiezen een aparte loonspecificatie te maken.

Eindafrekening verplicht

Als een werknemer uit dienst gaat is de eindafrekening wel verplicht voor de werkgever. Hij moet immers belasting en premies inhouden en afdragen op alle loonbestanddelen. De werknemer moet kunnen controleren of de werkgever dat goed heeft gedaan. Daarom moet de eindafrekening altijd aan de werknemer ter beschikking worden gesteld. Op de eindafrekening vind je net als op een gewone loonstrook bruto en netto bedragen. Het netto bedrag maakt de werkgever over op de rekening van de werknemer.

Protest tegen eindafrekening

Voor werknemers is het zaak de eindafrekening altijd goed te controleren. Een geconstateerde onjuistheid kan reden zijn actie richting de werkgever te ondernemen.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

 

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin